Stanovisko HPI k rozpočtu zdravotníctva na roky 2009 – 2011

nedeľa, 09. november 2008, 9:00

Podľa ministerstva financií (MF SR) dosiahne podiel zdrojov v zdravotníctve v nasledujúcich rokoch 6,7 % HDP. Podľa nášho názoru to bude 6,0 % HDP. Nesúlad v odhadoch je daný rozdielnou optikou nazerania na priame platby obyvateľstva. MF SR ich prognózuje výrazne vyššie ako HPI. Čo sa týka celkového objemu verejných zdrojov v zdravotníctve, panuje medzi návrhom rozpočtu MF SR a prognózou HPI vzácna zhoda.

Verejné zdroje

V celkovom objeme verejných zdrojov v zdravotníctve sú návrh rozpočtu MF SR a prognóza HPI veľmi blízke. Rozdiel medzi návrhom štátneho rozpočtu a prognózou HPI je najväčší v roku 2009 (2,0 %) a postupne klesá na 0,3 % v roku 2011. Prognóza HPI sa od návrhu rozpočtu líši najmä v štruktúre verejných zdrojov:

  • predpokladáme menší výber od ekonomicky aktívnych o € 57 mil. v roku 2009, o € 67 mil. v roku 2010 a o € 96 mil. v r. 2011. Dôvodom je mierne spomalenie hospodárskeho rastu v dôsledku súčasnej finančnej krízy.

  • na druhej strane predpokladáme, že štát aj v roku 2010 a 2011 udrží platbu za svojich poistencov na úrovni 5 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. MF SR v návrhu rozpočtu predpokladá, že štát bude v rokoch 2010 a 2011 platiť len 4,75 %. Nepovažujeme za pravdepodobné, aby poistná sadzba štátu za svojich poistencov klesala. Z tohto dôvodu je odhad HPI v platbe štátu od MF SR optimistickejší o 94 mil. eur v roku 2010, resp. o 109 mil. eur v roku 2011.

Priame platby obyvateľstva

V oblasti priamych platieb sú rozdiely výrazne vyššie. Kým MF SR predpokladá, že v roku 2009 občania na zdravotníctvo vynaložia 1,1 mld. eur, tak podľa prognózy HPI to bude 0,7 mld. eur. Rozdiel spočíva v rozdielnom prameni vstupných údajov. Kým MF SR vychádza z metódy ESNÚ 95 (podľa štvrťročných národných účtov), tak náš odhad je založený na štatistike rodinných účtov. Podľa návrhu rozpočtu MF SR by tak podiel priamych platieb občanov na celkových zdrojoch (23 % až 24 %) mal byť v nasledujúcich rokoch vyšší ako v období keď bol minister zdravotníctva Rudolf Zajac (vtedy bol podiel 15 % až 19 %).


Tabuľka 1: Rozpočet na zdravotníctvo podľa MF SR

MF SR

2008

2009

2010

2011

Verejné zdroje

3 336 719

3 864 975

4 128 300

4 498 913

   Ekonomicky aktívni

2 179 331

2 531 223

2 771 102

3 035 550

   Platba štátu

1 013 758

1 184 724

1 162 064

1 244 981

   Ostatné kapitoly

143 630

149 028

195 134

218 382

Priame platby obyvateľstva

992 498

1 165 106

1 304 521

1 463 851

Celkové zdroje

4 329 217

5 030 081

5 432 821

5 962 764

Podiel celkových zdrojov na HDP

6,6 %

6,7 %

6,7 %

6,7 %

Zdroj: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2009 – 2011, MF SR 2008


Tabuľka 2: Rozpočet na zdravotníctvo podľa HPI

HPI

2008

2009

2010

2011

Verejné zdroje

3 378 765

3 785 875

4 155 390

4 512 198

   Ekonomicky aktívni

2 246 401

2 473 365

2 703 897

2 939 312

   Platba štátu

988 734

1 163 482

1 256 359

1 354 505

   Ostatné kapitoly

143 630

149 028

195 134

218 382

Priame platby obyvateľstva

621 191

683 310

751 641

826 805

Celkové zdroje

3 999 956

4 469 185

4 907 031

5 339 004

Podiel celkových zdrojov na HDP

5,8 %

5,9 %

6,0 %

6,0 %

Zdroj: prognóza Health Policy Institute, 2008

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia