Očkovanie proti pneumokokom: bez analýzy?

nedeľa, 08. február 2009, 15:19

Od 1. januára 2009 sa zavádza pravidelné povinné očkovanie detí proti pneumokokovým ochoreniam konjugovanou očkovacou látkou. Toto očkovanie bude plne hradené zdravotnou pisťovňou. Doteraz boli očkované proti pneumokokom len rizikové osoby s niektorými chronickými ochoreniami (bez ohľadu na vek) a ľudia starší ako 65 rokov. Dodatočné náklady presiahnu 10 mil. EUR. Otázka znie, či by sa tieto zdroje lepšie nevyužili inde v zdravotníctve.

Na trhu sú dostupné 2 typy vakcín – jedna je konjugovaná očkovacia látka, ktorá je vhodná pre všetkých bez ohľadu na vek. Jedna dávka stojí 62,74 €, pričom na získanie imunity sú pri deťoch od 7 do 11 mesiacov potrebné 3 dávky, u mladších detí dokonca 4 dávky. Táto vakcína ochraňuje len pred 7 typmi pneumokokov. Keďže ide o relatívne novú vakcínu, dĺžka trvania imunity nie je známa. Aj keď sa očakáva, že bude doživotná, je možné, že po 10 rokoch bude potrebné podanie tzv. boostrovacej dávky na zabezpečenie pokračovania imunity.

Druhým typom vakcíny je polysacharidová vakcína, ktorá je účinná proti 23 typom pneumokokov, avšak je možné ju podávať až od dvoch rokov veku. Podáva sa len jedna dávka, ktorá stojí 12,54 € a vakcináciu je potrebné opakovať každých 5 rokov.

KOMENTÁR HPI:

Zavedenie povinného plošného očkovania pre deti bude stáť každoročne takmer 10 mil. EUR (viac ako 300 mil. SKK), pričom závažné pneumokokové ochorenia sa vyskytujú v tejto vekovej skupine len u menej ako 0,02 % detí. Ohrozené sú najmä deti s niektorými chronickými ochoreniami a poruchami imunity. U týchto detí však bolo očkovanie hradené aj doteraz. Preto je otázne, či si môžeme dovoliť pri našich zdrojoch v zdravotníctve vyčleniť takúto sumu na očkovanie nízkorizikových detí a či by sa tieto peniaze lepšie nevyužili inde.

Ministerstvo zdrvotníctva (MZ) nezverejnilo žiadnu farmakoekonomickú štúdiu, ktorá by preukazovala, že ide o nákladovo efektívny postup v súlade s existujúcimi pravidlami vydanými MZ.

Navyše treba upozorniť, že vakcína, ktorou sa tieto deti budú očkovať, chráni len pred niečo vyše polovicou pneumokokových ochorení, ktoré sa vyskytujú u nás. Priaznivé výsledky z poklesu výskytu pneumokokových ochorení pochádzajúce najmä z USA preto nemožno očakávať v plnom rozsahu aj tu. V USA, kde nejde o povinné, ale o doporučené očkovanie, sa navyše pozoroval výrazný vzostup ochorení, ktoré spôsobili pneumokoky, proti ktorým vakcína neúčinkuje.

Ďalším sporným bodom zavádzaného očkovania je skutočnosť, že najrizikovejšou skupinou detí sú deti vo veku od 6. do 12. mesiacov, avšak na Slovensku zavádzaná schéma očkovania zaručuje imunitu až od dovŕšenia 1. roka. Napríklad v USA sa odporúča očkovacia schéma, pri ktorej sú deti odolné voči infekciám už od 6. mesiaca.

Nad rámec existujúcich odborných odporúčaní aj odporúčaných očkovaní v iných krajinách ide aj zníženie vekovej hranice pre očkovanie starších ľudí. Z doteraz stanovených 65 a viac rokov sa mení na 59 a viac rokov. Pritom preočkovanosť vo vekovej skupine nad 65 rokov je dnes veľmi nízka a viac by pomohlo, ak by sa dôslednejšie dohliadalo a kontrolovalo očkovanie u vysokorizikovej skupiny starších pacientov, než aby sa rozširoval okruh pacientov o tých, pre ktorých pneumokokové ochorenia nie sú hrozbou.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia