Prognóza HPI: poistné v roku 2009 môže byť nominálne nižšie ako v roku 2008

nedeľa, 20. september 2009, 15:00

S medziročným rastom poistného len o 3,9 % sa prvý kvartál 2009 radí medzi najhoršie od roku 2003. Zaznamenaný súbežný pokles dynamiky rastu miezd a zamestnanosti však nie je osobitosťou len prvého kvartálu 2009. Zamestnanosť spomaľuje už od štvrtého a mzdy dokonca už od druhého kvartálu 2008 (Graf 1).

Graf 1: Medziročná dynamika rastu miezd, zamestanosti a poistného za zamestancov (rovnaký kvartál predchádzajúceho roka = 1,0)

Zdroj: Štatistický úrad SR, prepočty HPI

Zamestnanosť poklesla medziročne o 36 tisíc osôb a medzikvartálne dokonca o 63 000 ľudí. Mzdy sú už dva kvartály po sebe na hladine rastu plus 4,6 %, čo je približne len polovičná dynamika oproti rokom 2006 až 2008 (vtedy bol priemerný rast okolo 8 až 9 %). Platby naviazané na reálnu ekonomiku sa výrazne prepadli (poistné od zamestnancov o 0,7 %) a dosiahli nominálne menší objem ako v prvom kvartáli 2008, čo je jav, ktorý sa na Slovensku naposledy vyskytol v prvom kvartáli 1999. Ešte výraznejší prepad zaznamenalo poistné od SZČO (- 20,1 %).

Výraznejšiemu prepadu poistného zabránila platba štátu za svojich poistencov (+15,5 %), pri ktorej sa prejavil jej anticyklický charakter. Platba štátu sa totiž počíta z priemernej mzdy spred dvoch rokov, teda pre rok 2009 z hodnôt roku 2007 a v tom čase dosahovala dynamika rastu miezd úctyhodných 8-9 %. Druhým dôležitým faktorom bolo navýšenie poistnej platby štátu zo 4,5 % na 4,9 %.

Naše súčasné očakávanie výberu poistného pre rok 2009 je oproti scenáru depresie (-2 % HDP) z marca 2009 ešte horšie. Príčinou je negatívnejší makroekonomický vývoj ako sme predpokladali a stanovisko MF SR, že nebude v tomto roku kompenzovať zvýšený počet poistencov štátu ako bol plánovaný. Tu je dôležité upozorniť na akruálny a hotovostný princíp. Podľa akruálneho totiž zvýšená platba štátu za nových nezamestnaných (približne + 40 mil. eur) patrí do roku 2009, avšak z hotovostného hľadiska príde na účet poisťovní až v októbri 2010. Kým v marcovej prognóze sme tútu platbu zaradili už do roku 2009, teraz s ňou počítame až v roku 2010 (Tabuľka 2).

Prognózujeme, že poistné v roku 2009 (3 187 mil. EUR) mô­že byť nominálne nižšie ako v roku 2008 (3 262 mil. EUR). Z tohto dôvodu odporúčame zdravotným poisťovniam realizovať takú nákupnú politiku, ktorá zodpovedá ich reálnym príjmom z poistného.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tabuľka 1: Medziročný rast výberu poistného v prvých kvartáloch daného roka
(rovnaký kvartál predchádzajúceho roka = 1,0)
Spolu 1,140 1,029 1,195 1,035 1,058 1,106 1,115 1,189 1,076 1,039
Zamestnanci 1,152 1,027 1,201 1,002 1,044 1,066 1,109 1,108 1,147 0,993
SZČO 0,998 1,066 1,116 1,102 1,107 1,683 1,305 1,121 0,903 0,799
Poistenci štátu 1,050 1,182 1,170 1,052 1,125 1,170 1,100 1,345 0,968 1,155

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2009


2008
Skutočnosť
2009p
Scenár depresie
marec 2009, Dopady krízy
2009p
Aktualizácia
august 2009
Tabuľka 2: Prognóza výberu poistného v tis. EUR
Zamestnanci 2 038 369 1 896 000 1 841 025
SZČO 161 174 152 000 118 161
Štát 997 457 1 201 000 1 159 448
Ostatné 65 981 42 000 68 888
Poistné spolu 3 262 981 3 291 000 3 187 522

p … prognóza HPI
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2009

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia