Health Policy Institute má päť rokov

nedeľa, 24. január 2010, 12:00

Health Policy Institute vstupuje do šiesteho roku svojej existencie: 27. januára 2005 sme náš think tank zaregistrovali na ministerstve vnútra. Rozhodne to boli úspešné roky. Presadili sme sa ako odborníci na zdravotnú politiku nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách strednej a východnej Európy. Pôsobili sme ako poradcovia Lajosa Molnára, ministra zdravotníctva v Maďarsku, ako poradcovia Tomáša Julínka, ministra zdravotníctva v Českej republike. Naše skúsenosti s reformou ocenili vlády v Bulharsku, Chorvátsku či Poľsku. Náš názor pomáha vytvárať verejnú mienku v zdravotníctve.

V plnení našej misie nám významne pomáha komunikácia. Od januára 2006 vydávame newsletter o zdravotnej politike, ktorý každý mesiac monitoruje dianie v zdravotníctve. Prinášame v ňom analýzy, komentáre a informácie o zdravotnom systéme na Slovensku i v okolitých krajinách. Za štyri roky sa z neho stalo mienkotvorné médium a pozorne ho čítajú i ľudia, ktorí sa s názormi HPI nestotožňujú či považujú inštitút za svojho politického oponenta.

Začínali sme na štyroch stranách, dnes sa rozsah časopisu pohybuje od 20 do 32 strán mesačne. V reakcii na krízu sme na začiatku minulého roka znížili frekvenciu jeho vydávania. K mesačnej periodicite sme sa vrátili v septembri 2009 najmä vďaka láskavej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti.

Názov časopisu IntoBalance symbolizoval dôležitý aspekt zodpovednej zdravotnej politiky: potrebu rovnováhy medzi rôznymi, často protichodnými cieľmi a záujmami. Podtitul časopisu upozorňoval, že vždy jestvuje alternatívne riešenie. To nás núti ku kritickému rozmýšľaniu a hľadaniu inovatívnych prístupov k prekonávaniu problémov.

Do piateho ročníka vydávania newslettera sme sa rozhodli vstúpiť so zmeneným názvom. Chceme, aby bol každému čitateľovi zrozumiteľný bez ďalšieho vysvetľovania. V slovenskej verzii sa preto časopis bude volať Zdravotná politika s podtitulom Mesačník o zdravotnej politike. Zároveň sme mu vybavili ISSN, medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie. Za štyri roky časopis totiž dokázal svoju životaschopnosť a dnes slúži aj ako zdroj citátov v odborných článkoch a publikáciách. Nech sa mu teda darí aj v ďalších rokoch.

Graf: Počet článkov publikovaných v newsletteri (červené stĺpce, ľavá os) a priemerný počet článkov v jednom čísle (čierna čiara, pravá os)

Zdroj: Health Policy Institute, 2010

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia