Hodnotenie volebných programov politických strán (2010)

sobota, 29. máj 2010, 19:17
  • Najväčšou slabinou zdravotníckych programov strán súčasnej koalície (Smer, HZDS, SNS) je ich nízka dôveryhodnosť.

  • Strany súčasnej opozície (SDKÚ, KDH, SMK) nadväzujú na reformu Rudolfa Zajaca a snažia sa naplniť čo najviac jej elementov: zavedenie štandardov, viac poisťovní, DRG, zrušenie odporúčacích lístkov či zavedenie ochranného limitu na spoluúčasť.

  • Nové strany Most aj SaS stavili na tendenciu, aby sa ľudia o svoje zdravie viac starali.

SMER SNS HZDS SMK MOST KDH SDKÚ SAS
Tabuľka 1: Analytický prehľad volebných programov
Štandardy x         x x  
Nezávislosť ÚDZS         x x   x
Viac poisťovní       x     x x
Rozdelenie a privatizácia VšZP               x
Nemocnice ako a. s.       x       x
Vrátenie časti odvodov         x     x
Zrušenie odvodov           x    
Zrušiť odporúčacie lístky     x x     x x
Platba nemocniciam cez DRG   x x   x x x  
Ochranný limit na spoluúčasť     x     x x  
Definovanie zákl. balíka             x x
Maximálne čakacie doby             x  
Extra poistné a pripoistenie   x       x x x
Zdravotný odvod 9 %               x
Nové prediktory zdrav. stavu           x   x

Zdroj: Analýza Health Policy Institute na základe programov politických strán, 2010

 

Súčasná koalícia (SMER, HZDS, SNS):
 nízka dôveryhodnosť

Najväčšou slabinou zdravotníckych programov strán súčasnej koalície je ich nízka dôveryhodnosť. Vyplýva z toho, že vláda v zdravotníctve pod taktovkou strany SMER nedokázala ani v tomto končiacom volebnom období naplniť svoje programové ciele. A to nielen v politickej oblasti (ochrana investorov), ale ani v rozpočtovej (platba štátu 5%) a už vôbec nehovoríme o technických normách (DRG, štandardy, katalógy, minimálna sieť, …). Tomu HZDS a SNS len asistovali.

Ako prezentovali svoj program politici na pôde HPI?

Prezentácia programu ĽS-HZDS
Jozef Halecký

Prezentácia programu SNS
Štefan Zelník

Po tomto nedôveryhodnom výkone preto berieme programy SMERu, HZDS a SNS s veľkou rezervou. Navyše, v programe SMERu existuje len jediný bod hodný spomenutia, a to zavedenie diagnostických a liečebných štandardov. Inak je program plný balastu. SNS sa vyjadrila v prospech DRG a pripoistenia, ale v súčasnom volebnom období pre to nič neurobila. Ešte tragikomickejšie vyznieva program HZDS – zrušiť odporúčacie lístky (inak zavedené touto vládou!), príklon k DRG (asi povinná jazda) a od SDKÚ-DS odkopírovaný nápad ochranného limitu na spoluúčasť. Aby sa nepovedalo, tak HZDS má 150 EUR ročne, kým SDKÚ-DS 120 EUR.

V princípe však môžeme konštatovať, že ak by pokračovala vláda súčasného tria, nemáme sa v zdravotníctve veľmi na čo tešiť. Pretrvávajúca koncentrácia na poistnom trhu, dohľad závislý od vlády, zadlžujúce sa nemocnice, iritujúce odporúčacie lístky, vágna definícia základného balíka a netransparentné tendre a ceny.

Súčasná opozícia (SMK, KDH, SDKÚ):
 hlavne opatrne

Strany súčasnej opozície nadväzujú na reformu Rudolfa Zajaca a snažia sa naplniť čo najviac jej elementov: zavedenie štandardov, viac poisťovní, DRG, zrušenie odporúčacích lístkov či zavedenie ochranného limitu na spoluúčasť.

Ako prezentovali svoj program politici na pôde HPI?

Prezentácia programu SDKÚ-DS
Viliam Novotný

Prezentácia programu KDH
Ivan Uhliarik

Prezentácia programu SMK
Imrich Hugyivár

Na rozdiel od ostatných strán sa programy SDKÚ-DS a KDH na zdravotníctvo pozerajú nielen z pohľadu nástrojov, ale volia koncepčnejší pohľad – cez ciele (napr. maximálne čakacie doby). Prekvapivo, zo súčasnej opozície chce nezávislejší dohľad len SDKÚ-DS. Na druhej strane nemocnice ako akciové spoločnosti presadzuje iba SMK. A do tretice, nové prediktory v prerozdelení zdravotného poistenia podporuje iba KDH.

Zaujímavé je, že KDH mieni zrušiť zdravotné odvody a presadiť financovanie zdravotníctva z daní. Konkrétne zvýšením dane z príjmov a DPH. Takéto riešenie podľa nás povedie k redistribučným efektom a väčšia váha financovania sa presunie na chudobných, nezamestnaných a dôchodcov.

V tomto kontexte považujeme za veľmi prínosné opatrenie SDKÚ-DS a KDH o zavedení ochranného limitu na spoluúčasť.

Ako sklamanie vnímame, že ani jedna strana súčasnej opozície sa neodvážila prihlásiť k zavedeniu poplatkov, hoci všetky strany za toto opatrenie ešte v roku 2003 hlasovali.

Nováčikovia (Most a SaS): viac trhu, viac zodpovednosti

Nové strany Most aj SaS stavili na tendenciu, aby sa ľudia o svoje zdravie viac starali. Prichádzajú s konceptom, že ak sa poistenec správa zodpovedne, má nárok na vrátanie určitej časti zaplatených odvodov (SaS), alebo má nárok na určitý bonus (Most). Obe strany podporujú nezávislosť úradu pre dohľad.

Most sa prihlásil k verbálnej podpore DRG naprieč politickým spektrom.

Ako prezentovali svoj program politici na pôde HPI?

Prezentácia programu SaS
Peter Kalist

SaS zase ako jediná mieni rozpútať vyššiu konkurenciu v zdravotnom poistení formou rozdelenia a privatizácie VšZP. Pre SaS je taktiež dôležité definovanie základného balíka, pripostenia a ako jediná strana navrhla zavedenie jednotného zdravotného odvodu vo výške 9 %, ktorý bude znášať zamestnanec z „brutto-brutto“ mzdy a bude sa platiť zo všetkých druhov príjmov. Na rozdiel od návrhu KDH, ktorý je z hľadiska distribúcie finančnej záťaže regresívny, opatrenie SaS je progresívne a zaťažuje predovšetkým ľudí, ktorí sa plateniu odvodov dnes úspešne a legálne vyhýbajú.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia