Od septembra v HMA: štúdium Master of Science

sobota, 29. máj 2010, 19:00
Peter Pažitný je konateľom vzdelávacej akadémie Health Management Academy (HMA), ktorá sa od roku 2007 zaoberá vzdelávaním v  oblasti zdravotníctva. Medzi lektorov HMA patria poprední slovenskí a českí odborníci z  rôznych oblastí podnikania s cennými skúsenosťami so zdravotníctvom. Ambíciou HMA je, aby absolventi študijných programov akadémie pomáhali budovať lepšie zdravotníctvo. Vzdelávanie HMA je určené „pre ľudí, ktorí rozmýšľajú v súvislostiach.“

 

Chcete viac informácií?

Navštívte www.hma.sk

Napíšte na frisova@hma.sk

Zavolajte na +421 911 596 050

Príďte 17. júna 2010 do Piešťan
na Deň otvorených dverí akadémie HMA

 • Akadémia HMA získala pre Slovensko program MSc. Štartujete v septembri. Ako sa vám to podarilo?

Osobne som tento program vyštudoval na Semmelweisovej univerzite v Budapešti a bol som s ním veľmi spokojný. Podobne ho tam absolvoval napríklad aj prezident Asociácie súkromných lekárov MUDr. Ladislav Pásztor, MSc. Semmelweisova univerzita je jedna z najstarších lekárskych univerzít v Európe. Považujem za veľkú česť a záväzok, že ich MSc. program môžeme na Slovensku vyučovať my. Absolventi dostanú diplom zo Semmelweisovej univerzity, ktorý bez výhrad uznávajú všetky krajiny EÚ. A ako sa nám to podarilo? Vďaka dlhoročným osobným kontaktom ako i vďaka tomu, že sme dokázali za tri roky vybudovať z HMA dôveryhodnú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu.

 • O aké štúdium ide v tomto programe?

Je to akreditované postgraduálne vysokoškolské štúdium. Úspešní absolventi získajú titul MSc.

 • Čo znamená titul MSc.?

Master of Science, v tomto prípade v manažmente zdravotných služieb.

 • Komu je štúdium adresované, kto je vaša cieľová skupina?

MSc. program je určený pre manažérov zdravotných poisťovní, riaditeľov nemocníc, riadiacich pracovníkov, lekárov, lekárnikov, analytikov, politikov. Pre ľudí z farmaceutických firiem, výrobcov zdravotníckych pomôcok i zo štátnej či verejnej správy. Skrátka pre zdravotníckych profesionálov, ktorí chcú získať nové vedomosti a zručnosti o manažmente zdravotných služieb.

 • Kto sú vaši lektori?

HMA sme zakladali s jasnou víziou kvality. Veľmi nám záleží na poskytovaní kvalitných služieb, kvalitného vzdelávania, od študentov si vždy pýtame spätnú väzbu, aby sme sa vedeli zlepšovať. Našich lektorov hodnotia po každom vyučovacom bloku. Ak niekto dlhodobo nedosahuje požadované kvalitatívne kritériá, hľadáme zaňho náhradu, lepšieho lektora. Výsledkom je, že dnes na akadémii HMA vyučuje podľa môjho názoru špička v česko-slovenskom priestore. Sú to profesionáli z rôznych odborov, ktorí sa zaoberajú zdravotníctvom. A je vidieť, že ich to baví.

 • Vyučujete v slovenčine?

Áno, lektori sú zo Slovenska a z Česka. Považujeme za dôležité, aby poznatky boli podávané pokiaľ možno v čo najzrozumiteľnejšej forme. A to je najlepšie bez jazykovej bariéry.

 • Ako dlho trvá štúdium?

Program je naplánovaný na dva a pol roka. Skladá sa zo štyroch semestrov výučby a posledný semester majú študenti na napísanie diplomovej práce. Vtedy už nenavštevujú prednášky, venujú sa samoštúdiu a prípadne konzultujú svoju prácu s lektormi.

 • Ako bude organizovaný priebeh štúdia? Bude sa dať zladiť so zamestnaním?

Jednou z prvých výziev pre manažéra je manažment vlastného času. Uchádzači budú musieť zladiť náročný program s profesionálnym i rodinným životom. Celkovo odučíme počas programu 660 vyučovacích hodín. Výučba bude prebiehať v trojdňových blokoch štvrtok-piatok-sobota raz za tri týždne v Bratislave. Na konci každého semestra je záverečný blok zorganizovaný mimo Bratislavy, v uvoľnenejšej atmosfére.

 • Aká je cena MSc. programu?

Cena za celý 2,5-ročný program je spolu 17 890 € s DPH. Absolventi kurzov HMA majú zľavu 25 %.

 • Je možné program zaplatiť v splátkach?

Áno, platbu je možné rozložiť do štyroch polročných splátok. Vtedy to bude mierne vyššia cena, vychádza to na 4 690 € na jednu splátku.

 • Prečo ste presvedčený, že ten program bude úspešný?

Podľa štúdie, ktorú urobili na Johns Hopkins School of Public Health, nie je manažérska úroveň slovenských zdravotníckych profesionálov dostatočná. Jedným z cieľov nášho programu je zlepšiť ich manažérske zručnosti, aby bolo zdravotníctvo efektívnejšie a kvalitnejšie.

Viac informácií
na webe HMA

Brožúra o programe MSc.
(formát pdf)

Prihláška na štúdium
(formát pdf)

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia