Stále máme svoj názor

utorok, 05. október 2010, 16:00 , a

Vo vydávaní Zdravotnej politiky pokračujeme aj po prázdninách: vďaka opätovnej láskavej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti ako aj vďaka grantu od Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností.

Vážne sme sa zaoberali Vašimi pripomienkami k obsahu nášho časopisu (viď Čo si o časopise Zdravotná politika myslia jeho čitatelia? Zdravotná politika č. 6/2010) a budeme sa ich snažiť zapracovať do ďalších vydaní mesačníka.

Posilníme publikovanie informácií technického charakteru a namiesto komentárov sa väčšmi sústredíme na analýzy, zahraničné prehľady a prípadové štúdie. Chceme tým prispieť ku kultivácii diskusie o zdravotnej politike na Slovensku.

Postoj HPI k vláde Ivety Radičovej

Programové tézy vlády Ivety Radičovej sme rovnako ako programové vyhlásenie hodnotili pozitívne (viď link 1 – tézy, link 2 – PVV). Ponúkli sme časť expertných kapacít nášho inštitútu na ich napĺňanie.

Senior analytik HPI Karol Morvay sa stal poradcom predsedníčky vlády pre politiku zamestnanosti. Dvaja z partnerov HPI, Tomáš Szalay a Angelika Szalayová, majú uzatvorenú zmluvu s ministerstvom zdravotníctva na odbornú asistenciu ministrovi Ivanovi Uhliarikovi pri plnení úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády. Angelika sa tiež stala podpredsedníčkou kategorizačnej komisie pre liečivá.

Nikto z nás nie je poradcom ministra zdra­votníctva. Umožňuje nám to naďalej slobodne formulovať názory na zdravotnú politiku. Rozumieme, že na niektoré kroky chýba „politická vôľa“. Upozorňujeme však, že suboptimálne riešenia nesú vysoké náklady obetovanej príležitosti.

Health Policy Institute sa naďalej domnieva, že slovenskému zdravotníctvu by dnes najväčšmi prospela privatizácia nemocníc a rozdelenie + privatizácia VšZP, ktoré sa nedostali do programového vyhlásenia vlády.

Hoci v prvej vlne legislatívnych zmien prichádza veľa pozitívnych úprav, nastavenie odvodovej neutrality pri zdravotnom poistení nezodpovedá našim odporúčaniam (Riešenia pre zdravotníctvo, apríl 2010). Odvodová neutralita nie je dôsledná (zachováva sa napr. výnimka pre príjmy z dohôd o vykonaní práce). A najmä, sprevádza ju zníženie odvodovej sadzby nie pre zamestnancov, ale pre štát. Inými slovami: dodatočný objem zdrojov z odvodovej neutrality sa nepoužije na zníženie sadzby (na 12 %), ale na zníženie deficitu štátneho rozpočtu.

Pri ďalších dvoch opatreniach s ich zavedením vo všeobecnosti súhlasíme, ale nami navrhované parametre naďalej považujeme za lepšie:

  • Zrušiť povinnosť výmenných lístkov sme navrhli v publikácii Dopady krízy v marci 2009. Náš návrh však mal aj druhú časť: odporúčacie lístky by síce boli nepovinné, ale návšteva ambulancie ŠAS bez výmenného lístka by podliehala poplatku (napr. 5 €).

  • Limit spoluúčasti poistencov na lieky (taktiež publikovaný v Dopadoch krízy) sme navrhovali vo výške 240 €/rok.

Porovnávanie napĺňania programového vyhlásenia vlády s odporúčaniami, ktoré HPI publikoval v uplynulých rokoch nás chráni pred možnými obvineniami z neobjektívnosti. Za svojimi názormi si stojíme.

Pri každom článku, ktorý bude súvisieť s našou spoluprácou s „vládnou mocou“ Vás na túto skutočnosť upozorníme. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia