Novela zákona o zdravotných poisťovniach

sobota, 21. máj 2011, 10:00

Po náleze Ústavného súdu v kauze zisku zdravotných poisťovní sa vláda dostala pod tlak, aby čo najskôr splnila svoje programové vyhlásenie. To znamená, aby zaviedla „presne stanovené podmienky“ pre tvorbu zisku zdravotných poisťovní.

Poisťovne už nemusia reinvestovať všetok prípadný kladný hospodársky výsledok do zdravotnej starostlivosti, na to netreba prijímať novelu zákona. Obmedzenie, schválené predchádzajúcou vládou, stratilo účinnosť dňom zverejnenia nálezu Ústavného súdu. Novelu však treba prijímať preto, aby sa zaviedli podmienky pre dosahovanie zisku.

Reálnym sprísnením status quo bude navrhované zdanenie zisku zdravotných poisťovní (zisk poisťovní bol pred troma rokmi, rok po prijatí „neziskovej“ novely, oslobodený od dane; nález Ústavného súdu zrušil obmedzenie zisku, ale oslobodenie od dane sa na tento zisk vzťahuje aj naďalej).

Paradoxne, akékoľvek ďalšie zmysluplné podmienky, namierené na reguláciu zisku, by postihli predovšetkým stratovú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.

Po dlhých diskusiách sa do návrhu zákona nakoniec dostala len výška rezervného fondu a povinnosť účtovať technické rezervy na pacientov na čakacích zoznamoch. Cieľom je, aby poisťovňa nedosahovala zisk na úkor poistencov tým, že by ich nechala čakať na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a znížila si tak náklady.

Čakacie zoznamy sú regulované vyhláškou ministerstva zdravotníctva a zatiaľ sa tvoria len pre tri okruhy diagnóz/výkonov (umelé kĺby, šošovky, kardiochirurgia). Novela vyhlášky, ktorá sa nedávno zastavila v pripomienkovom konaní, zatiaľ neplánuje zásadne rozšíriť zoznam sledovaných diagnóz, ani sledovať dĺžku čakania na poskytnutie ambulantnej starostlivosti (vrátane jednodňovej).

Transparentné čakacie zoznamy by sa pritom mali tvoriť všade, kde sa reálne čaká na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na to, či ide o ústavnú či ambulantnú starostlivosť.

Pre poistencov sú transparentné čakacie zoznamy dôležitým nástrojom vyrovnávajúcim informačnú asymetriu. Dokážu sa domáhať svojho nároku, pretože bude náhle zrozumiteľnejší. Zúži sa priestor pre korupciu. Podporí to súťaž medzi poskytovateľmi.

Na druhej strane však stojí veľmi praktický problém: VšZP si nemôže dovoliť počas ozdravných opatrení rozširovať nákladové položky. Pokiaľ nemusí, technické rezervy neúčtuje. Súkromné poisťovne s tvorbou technických rezerv nemajú problém, sú v podstatne lepšej kondícii než VšZP.

Pravidlá sa tak budú zrejme sprísňovať postupne. Politickú prioritu má nevďačná misia: záchrana VšZP.


Disclosure: autor spolupracuje s MZ SR na príprave novely zákona č. 581/2004 Z. z.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia