Správa o stave zdravotníctva na Slovensku

sobota, 23. júl 2011, 11:05

Správa o stave zdravotníctva na Slovensku predstavuje analytický súhrn aktuálnych informácii o slovenskom zdravotníctve. Jej spoluautormi sú aj analytici HPI: Karol Morvay, Peter Pažitný, Tomáš Szalay a Angelika Szalayová.

vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, jún 2011, 240 strán


Publikácia poskytuje komplexný audit o súčasnom stave slovenského zdravotníctva, čím tvorí podkladový materiál pre tvorbu zodpovednej zdravotnej politiky, koncepcií a stratégií rozvoja v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Autori: Hlavatý, T., Liptáková, A., Špírová, R., Élešová, M., Slezáková, Z., Kováčová, M., Hós, A., Salon, P., Kažík, P., Gajdošová, M., Slaný, J., Šimko, G., Nováková, J., Trusková, I., Hajnaliová, J., Baráková, A., Hlava, P., Mészáros, J., Morvay, K., Pažitný, P., Szalay, T., Szalayová, A.

Vydavateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, jún 2011, 240 strán

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia