Ministerstvo navrhuje zrušiť niektoré úlohy

nedeľa, 03. jún 2012, 22:51

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády. V dokumente sa uvádza 13 úloh z desiatich uznesení vlády. Niektoré obsolentné, niektoré nie.

Napríklad zrušenie úlohy súvisiacej s transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti je logické a pochopiteľné – vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala nemocnice netransformovať.

V balíku návrhov na zrušenie úloh sú dve uznesenia kabinetu Ivety Radičovej, týkajúce sa rozhrania zdravotnej a sociálnej starostlivosti:

  • Úloha C1 z uznesenia č. 279 (28. apríla 2011)

    – v spolupráci s […] ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny […] doriešiť otázku právnej úpravy možnosti úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z verejného zdravotného poistenia a navrhnúť právnu úpravu podmienok výkonu povolania sociálny pracovník v rezorte zdravotníctva

  • Úloha B5 z uznesenia č. 386 (8. júna 2011)

    – zakomponovať úpravu umožňujúcu zariadeniam sociálnych služieb na základe povolenia a licencie stať sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Obe úlohy súčasné vedenie ministerstva navrhuje zrušiť s odôvodnením, že by si to vyžadovalo zvýšené finančné nároky na zdroje verejného zdravotného poistenia, s ktorými sa v rozpočte verejnej správy na rok 2012 nepočítalo.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia