Návrh hodnôt, misie, vízie a globálnych cieľov SACHO

nedeľa, 16. jún 2013, 15:33

Hodnoty

SACHO sa hlási k nasledovným hodnotám.

 • Právo na ochranu, podporu a obnovu zdravia ako základné ľudské práva
 • Posilnenie postavenia jednotlivca a komunity
 • Politiky založené na dôkazoch
 • Univerzálna dostupnosť solidárneho zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti
 • Spolupráca a budovanie partnerstiev  pre kontrolu chronických ochorení na národnej a globálnej úrovni

 

Misia

SACHO je platformou združujúcou kľúčové subjekty verejného a súkromného sektora, ktoré môžu prispieť k riešeniu otázky chronických chorôb na Slovensku.

Misiou SACHO je definovať záťaž, ktorú chronické ochorenia predstavujú na Slovensku, zvyšovať povedomie o zdravotnej a ekonomickej záťaži chronických ochorení a podporovať prijatie opatrení, ktorých cieľom je znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených chronickými ochoreniami.

 

Vízia

Víziou SACHO je prispieť k napĺňaniu 9 globálnych cieľov stanovených v akčnom pláne (Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020), ktorý bol predložený Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organisation).

 

Globálne ciele

 1. 25%-né relatívne zníženie rizika predčasných úmrtí spôsobených kardiovaskulárnymi chorobami, rakovinou, cukrovkou, alebo chronickými respiračnými chorobami.
 2. Najmenej 10%-né relatívne zníženie škodlivého užívania alkoholu v rámci národného kontextu.
 3. 10%-né relatívne zníženie nedostatku fyzickej aktivity.
 4. 30%-né relatívne zníženie požívania soli (NaCl).
 5. 30%-né relatívne zníženie používania tabaku u ľudí starších ako 15 rokov.
 6. 25%-né relatívne zníženie zvýšeného krvného tlaku v rámci národného kontextu.
 7. Pozastaviť dynamiku zvyšovania výskytu cukrovky a obezity.
 8. Najmenej 50% potenciálne ohrozených ľudí srdcovým infarktom alebo mŕtvicou obdrží liekovú terapiu a poradenstvo (vrátane glykemickej kontroly).
 9. 80%-ná dostupnosť základných technológií a liekov, vrátane generík, ktoré sú potrebné na liečbu hlavných chronických chorôb vo verejných a súkromných zariadeniach.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia