Východiská aliancie

nedeľa, 16. jún 2013, 15:33

Dokument „Medzinárodný kontext“ k SACHO aliancii tu na stiahnutie.

1. Žijeme v ére chronických chorôb

V roku 2008 zapríčinili chronické choroby (odborným názvom neprenosné ochorenia, non-communicable diseases, NCD) úmrtie 36 miliónov ľudí (63% všetkých úmrtí). Väčšina z nich podľahla kardiovaskulárnym chorobám (48%), rakovine (21%), chronickým respiračným chorobám (12%) alebo cukrovke (3,5%). Podľa WHO sa počet úmrtí zapríčinených chronickými chorobami pri zachovaní súčasného stavu do roku 2030 zvýši na 55 miliónov ľudí. Na Slovensku v roku 2008 zomrelo 53 164 ľudí. Z toho pripadlo na kardiovaskulárne ochorenia 53%, na rakovinu 23%, na respiračné choroby 2% a na cukrovku 1% zo všetkých úmrtí.

2. Prečo SACHO?

Kontrola chronických ochorení je v súčasnosti prioritou zdravotných politík a celospoločenského úsilia vo všetkých krajinách, kde chorobnosť a úmrtnosť na ne dominuje. Cieľom SACHO je byť platformou združujúcou kľúčové subjekty, ktoré môžu prispieť k riešeniu otázky chronických chorôb.

3. Akčný plán pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení

 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vypracovala v  Akčný plán pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení na  roky 2013 – 2020 (Action plan for the prevention and control of non-communicable diseases 2013-20). Cieľom je koordinovať medzinárodné spoločenstvo k činnosti, a tým znížiť predčasnú úmrtnosť spôsobenú kardiovaskulárnymi chorobami, rakovinou, respiračnými chorobami a cukrovkou o 25% do roku 2025. K tomuto dokumentu sa oficiálne hlási aj medzinárodná aliancia NCD Alliance. (www.ncdalliance.org)

Podľa akčného plánu sú štyri hlavné skupiny chronických chorôb – kardiovaskulárne, onkologické,  respiračné a cukrovka, ktoré sú najčastejšími ochoreniami a príčinou úmrtia ľudí. Týmto štyrom skupinám ochorení sa však dá do veľkej miery predchádzať a kontrolovať ich efektívnou primárnou prevenciou, t.j. znižovaním  rizikových faktorov, ktoré ich zapríčiňujú: fajčenie, nezdravá strava, nedostatok fyzickej aktivity, škodlivá konzumácia alkoholu, ako aj včasná diagnostika ochorenia a jej liečba.

Cieľom SACHO je prispieť k naplneniu cieľov Akčného plánu WHO tak, že jej členovia určia konkrétny plán a časovú postupnosť aktivít vedúcich k zníženiu záťaže chronickými chorobami na Slovensku. SACHO sa bude snažiť rozumne koordinovať svoje aktivity s NCD Alliance  ako národná aliancia pre SR.

4. Čo je NCD Alliance?

Aliancia (www.ncdalliance.org) bola založená štyrmi medzinárodnými federáciami mimovládnych organizácií a v súčasnosti už združuje vyše 2000 organizácií na podporu občianskej spoločnosti vo viac ako 170 krajinách. Cieľom tejto aliancie je dosiahnuť, aby boli chronické choroby uznané ako hlavná príčina chudoby, bariéry ekonomického vývoja a globálnej núdze. Skupina zainteresovaných subjektov sa o to snaží na základe objektívne založenej argumentácie o stave chronických chorôb, organizovaním expertných pracovných skupín a presviedčaním exekutívnej moci o dopadoch chronických chorôb na ekonomickú výkonnosť krajín.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia