Plán zaviesť jednu poisťovňu nepokračuje

utorok, 11. február 2014, 18:30

Na rokovanie vlády 12. februára 2014 predložilo ministerstvo zdravotníctva informáciu o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia. Podľa materiálu ministerstvo síce pripravilo návrh príslušnej legislatívy, ale pre nedostatočné finančné krytie projektu v ďalších krokoch nepokračuje.

Ministerstvo zdravotníctva uvádza:

„Vzhľadom na finančnú stránku projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pred tým, ako bude zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky verifikovaná pripravenosť Slovenskej republiky na jeho dostatočné finančné krytie, neuskutočňuje ďalšie kroky, ktoré by v súčasnosti mohli znamenať predčasné a teda neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi.“

Zastavenie projektu unitarizácie vníma Health Policy Institute (HPI) ako správne a racionálne rozhodnutie. Nápad so zavedením jednej zdravotnej poisťovne považujeme od začiatku za odborne aj ekonomicky nepodložený a pre slovenské zdravoníctvo škodlivý.

Pred rokom a pol inicioval HPI hromadnú pripomienku proti plánom vlády na zavedenie poistného monopolu. Medzi argumentami proti vládnemu zámeru sme uvádzali aj náklady, ktoré projekt unitarizácie budú sprevádzať. Viac ako 10 tisíc občanov sa vtedy za niekoľko dní podpísalo pod zachovanie plurality zdravotného poistenia.

Pred rokom a pol ministerstvo zdravotníctva hromadnú pripomienku zamietlo. Teraz však navrhlo jej signatárom fakticky vyhovieť.

Zastavením prác na unitarizácii sa ministerstvu zdravotníctva uvoľnia kapacity a pozornosť na riešenie aktuálnych výziev rezortu, kam radíme predovšetkým zavedenie DRG a hospodárenie štátnych nemocníc, ako aj projekt eHealth.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia