Ako vyzerá trh zdravotníckych pomôcok?

piatok, 14. marec 2014, 22:08

Najväčší podiel na celkových nákladoch ZP a ŠZM na Slovensku majú hradené poukazové ZP a ŠZM, pričom za posledných 12 mesiacov (od tretieho štvrťroku 2012 do tretieho štvrťroku 2013) predstavovali až 58% všetkých nákladov (a až 68% v počte kusov).

Druhou najnákladnejšou skupinou sú nemocničné ZP a ŠZM s podielom 37% na celkových nákladoch, avšak len 21%-ným podielom v počte spotrebovaných kusov pomôcok. To znamená, že trh s nemocničnými pomôckami sa vyznačuje síce menším počtom obstaraných materiálov, tie sú však hodnotovo nákladnejšie než poukazové ZP a ŠZM, ktoré sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Poslednou skupinou, ktorá má na trhu významné zastúpenie sú voľnopredajné ZP, respektíve tie pomôcky, na ktorých kúpu pacienti nepotrebujú poukaz. Táto skupina tvorí 5% z celkových nákladov daného trhu a 10% z počtu predaných kusov ZP a ŠZM. Tieto trhové pomery v rámci skupiny voľnopredajných ZP taktiež napovedajú, že na tomto trhu sa skôr stretávame s vyšším počtom cenovo dostupnejších produktov.

 

Graf: Podiel nákladov na ZP a ŠZM podľa spôsobu distribúcie za posledných 12 mesiacov (do konca 3Q2013)

Zdroj: Health Policy Institute podľa NCZI, 2014

 

Viac informácií o zdravotníckych pomôckach môžete získať z nového štvrťročníka HPI – Device Outlook – venovanému trhu so zdravotníckymi pomôckami (ZP) a špeciálnym zdravotníckym materiálom (ŠZM). Device Outlook je určený pre riadiacich pracovníkov výrobcov zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, lekární a distribučných firiem ako aj nemocníc, ktorí sú zodpovední za manažment, tvorbu obchodných plánov a finančných rozpočtov a taktiež za vzťahy s regulačným prostredím.

Device Outlook bude vychádzať štvrťročne, pričom prvé číslo si záujemcovia budú môcť zakúpiť od 18. marca 2014 (1 číslo: 800 €  + DPH; 4 čísla: 1500 € + DPH).

Device Outlook obsahuje viac ako 40 strán textu v slovenskom a anglickom jazyku a vychádza v 4 predpripravených požívateľských formátoch – word, excel, powerpoint a pdf.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia