Otázka nestojí, či dane alebo odvody

piatok, 08. august 2014, 12:40

Richard Sulík uverejnil začiatkom júla dlhší článok, ktorým chcel prispieť do diskusie o zrušení zdravotných odvodov. Pri propagácii tohto článku vyzýval publikum na odborné pripomienky. Tu je pripomienka Health Policy Institute (HPI).

Súhlasíme s názorom, že „zdravotné odvody treba reformovať“ a že akýkoľvek „návrh v tejto oblasti treba najprv domyslieť“. V tomto bode by sme sa však radi zastavili a diskusiu viedli iným smerom, než Richard Sulík.

Áno, reforma financovania je a má byť základom akýchkoľvek scenárov vývoja zdravotníctva. A v rámci tejto reformy je podľa nás absolútnou prioritou nájsť riešenie hlavného problému pri financovaní slovenského zdravotníctva.

Čo je dnes hlavný problém financovania? Silné napojenie zdrojov zdravotníctva na mzdy obyvateľstva v spojitosti s tzv. problémom nízkej mzdovej kvóty. Váha miezd na celkových príjmoch spoločnosti je na Slovensku nízka a v porovnaní s ostatnými OECD krajinami až neobvykle nízka. Príjmy zdravotníctva sú však napojené najmä na mzdy. Z toho vyplýva jasná limitácia pre zdroje verejného zdravotného poistenia, ktorú ešte viac prehlbuje demografický vývoj.

Riešenie tohto problému podľa nás nespočíva v diskusii či dane alebo odvody. Poďme sa radšej rozprávať o tom, ako môžeme postupne odpojiť financovanie zdravotníctva od miezd a zabezpečiť tak jeho udržateľné financovanie. Tu vidíme jediné riešenie – nominálne poistné.

Nominálne poistné je koncept, ktorý znižuje percento zdravotného odvodu odvádzaného poisťovni zo mzdy a presúva ho do priamej platby poisťovni. Nominálne poistné je cena za produkt zdravotného poistenia, ktorý si kupuje každý poistenec od svojej zdravotnej poisťovne. Poistenec sa tak stáva spotrebiteľom a aktívne si vyberá taký produkt, ktorý najviac zodpovedá jeho potrebám v zdravotníctve.

Nominálne poistné zásadne mení motivácie pre správanie sa všetkých hráčov v zdravotníctve a elegantným spôsobom zabezpečuje jeho dlhodobo udržateľné financovanie. Dane a odvody tak budú zohrávať stále menej významnú rolu pri financovaní zdravotníctva, čo na jednej strane odľahčí verejné financie a na strane druhej môže priniesť viac zdrojov do systému.

Nominálne poistné a jeho presné nastavenie má byť podľa HPI predmetom hlavnej diskusie o solidárnom  zdravotníctve budúcnosti. Vesmír takejto diskusie je obrovský a vstupujú do nej mnohé ďalšie inovatívne riešenia v prospech spotrebiteľa v zdravotníctve. Poďme sa rozprávať o týchto riešeniach. Diskusiu dane vs. odvody veďme už iba ako „podtému“ systému nominálneho poistného.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia