Analýza lekárenského trhu

nedeľa, 28. september 2014, 2:12

Analýza lekárenského trhu na Slovensku a v Českej republike. Vývoj za posledných 10 rokov. Publikácia sa zaoberá obdobím 2004 – 2014 a sleduje zmeny v lekárenstve v oboch krajinách.

Autor: A. Szalayová, K. Skybová, D. Kandilaki, T. Szalay

vydal Health Policy Institute, september 2014, 92 strán


Executive Summary

V publikácii Analýza lekárenského trhu na Slovensku a v Českej republike sme sa zamerali na porovnanie rozsahu lekárenských služieb poskytovaných na Slovensku a v Českej republike v rokoch 2004 a 2014, ako i na aktuálny stav a témy lekárenstva, ktoré tento trh významne ovplyvňujú. Trendom, aktuálnym témam a riešeniam zo zahraničných lekárenských trhov sa venuje kapitola 1. Kapitola 2 popisuje regulácie a ich vplyv na európske lekárenské trhy. Kapitoly 3 a 4 sú zhrnutím súčasného stavu lekárenskej legislatívy a jej zmien za posledných 10 rokov a kapitoly 5, 6 a 7 hodnotia desaťročný vývoj slovenského a českého lekárenského trhu v troch kategóriách: kvalita, dostupnosť a efektivita.

Autormi publikácie sú analytici HPI z oboch krajín, niektoré pasáže sú preto napísané po slovensky, iné po česky. Sme presvedčení, že čitateľom to nebude prekážať.

Aktuálne témy dnešného lekárenstva

Združovanie lekární

Lekárne združené

 • pod jedným vlastníkom
  • na Slovensku – 19 % lekární
  • v Českej republike – 17 % lekární
 • vo virtuálnych sieťach
  • na Slovensku – 71 %
  • v Českej republike – 32 %

Vernostné systémy

Slovensko:

 • v rámci benefitov pre klientov môžu slovenské lekárne poskytovať zľavu z doplatku do maximálne 50 % ceny doplatku,
 • body v rámci vernostných systémov môžu klienti zbierať len za lieky a produkty, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis.

Česká republika:

 • bonusy a zľavy v lekárňach sú tu povolené, ale jedine v prípade, že poskytovateľ súčasne zníži na úkor svojej marže svoj nárok voči zdravotnej poisťovni.

Reexport liekov do zahraničia

 • Podľa ŠÚKL-u je na Slovensku zapojených do reexportu asi 20 % lekární; zástupcovia priemyslu odhadujú vyšší, až dvojnásobný podiel.
 • V Českej republike bol v rámci obmedzenia reexportu prijatý zákaz odpredaja liekov distribučnej firme lekárňou. Lekáreň musí vždy uviesť, či odoberá liek na vývoz alebo predaj českým pacientom.
 • Objem reexportu v Českej republike bol v roku 2013 podľa údajov SÚKL 14,7 mil. kusov balení liekov.

Internetový výdaj

Na Slovensku aj v Českej republike je povolený internetový výdaj OTC liekov.

 • Slovensko – 51 internetových lekární,
 • Česká republika – 189 internetových lekární.

Výdaj liekov mimo lekární

Slovensko:

 • výdaj liekov (na predpis i voľnopredajných) je vyhradený len pre lekárne. Dispenzácia lekármi nie je na Slovensku zavedená.

Česká republika:

 • výdaj takzvaných vyhradených liekov je možný aj u predajcov vyhradených liekov, dnes ich je v ČR 759, ide o čerpacie stanice, potraviny, obchody so zdravou výživou a podobne.

Lekárenská pohotovosť

 • Pohotovostná služba 24 hodín denne nie je nariaďovaná na Slovensku ani v Českej republike, lekárne, ktoré ju poskytujú tak robia dobrovoľne.
 • Na Slovensku je 24-hodinová lekárenská služba poskytovaná v troch mestách – Bratislava, Košice, Prešov.
 • V Českej republike je 24-hodinová lekárenská služba poskytovaná v siedmich mestách – Brno, České Budějovice, Chodov, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha.

Individuálne pripravované lieky

Slovensko:

 • viac ako dvojnásobný nárast IPL v počte balení medzi rokmi 2005 a 2013, viac ako 4,7-násobný nárast nákladov.

Česká republika:

 • medzi rokmi 2010 a 2013 bol pozorovaný pokles v počet balení o 17 % a nárast v nákladoch o 54 %.

Ako vplývajú regulácie na lekárenské trhy?

 • Trhy bez geografickej regulácie pre zriadenie lekárne majú lepšiu dostupnosť (viac lekární), a to najmä v mestských oblastiach, avšak bez výrazného vplyvu na zlepšenie dostupnosti v oblastiach s menším počtom obyvateľov.
 • Marže na trhoch s reguláciou vlastníctva a zriadenia lekární sú na vyššej úrovni ako v krajinách zbavených tejto regulácie.
 • Vyššie marže podporuje prítomnosť licencovania.
 • Kvalita lekárenskej starostlivosti je štandardne považovaná za dobrú, a to bez vplyvu stupňa regulácie trhu.
 • K ekonomickému rastu krajín a zvýšenej produktivite lekárenských trhov by podľa štúdie ECORYS prispelo zrušenie regulácií vlastníctva a demografických regulácií.

Najdôležitejšie zmeny v lekárenskej legislatíve

Slovensko:

 • 2002 – prišlo k zrušenie geografickej regulácie lekární.
 • 2004 – bolo zrušené obmedzenie získania licencie pre prevádzkovanie lekárne len fyzickým osobám – lekárnikom.
 • viacerými zmenami prešla právna úprava vernostných systémov a tvorby sietí, tvorba sietí nie je povolená.
 • 2009 – bol povolený internetový výdaj voľno predajného sortimentu.
 • 2011 – bola zavedená generická preskripcia.

Česká republika:

 • 2007 – lékárníci mohou opět nahradit léčivé přípravky, které nejsou aktuálně skladem jiným lékem.
 • 2008 – poplatky za položku na receptu ve výši 30 Kč.
 • 2012 – DPH na léčivé přípravky stouplo z 10 na 14 %, a zrušil se poplatek za položku na recept, nově se tak začal platit poplatek 30 Kč za celý recept. V polovině téhož roku 2012 se přestala hradit většina OTC léčiv.
 • 2012 – možnost poskytovat slevy při výdeji receptových léčiv.
 • 2013 – sazba DPH se zvýšila ze 14 % na 15 %.

Ako sa zmenila kvalita za 10 rokov?

Pozorovali sme zlepšenie kvality lekárenských služieb na Slovensku aj v Českej republike vo vybraných parametroch.

Slovensko

Dlhodobo veľmi dobre hodnotené parametre:

 • dostupnosť lekárenskej starostlivosti do 15 minút od bydliska.

Parametre s lepším hodnotením v roku 2014:

 • rozmanitosť sortimentu,
 • generická substitúcia,
 • donáška liekov domov, internetový výdaj OTC liekov.
 • monitoring nežiaducich účinkov v lekárňach,
 • iné medicínske služby v lekárni.

Parametre s lepším hodnotením v roku 2004:

 • okamžitá dostupnosť.

Parametre, ktoré majú priestor na zlepšovanie:

 • poskytnutie dispenzačného minima, zaistenie správnej aplikácie liekov a doplnkovej liečby,
 • prístup k zdravotným informáciám pacienta, vzťahy a komunikácia s iným zdravotníckymi profesiami, monitoring efektov liečby.

Česká republika:

Dlhodobo veľmi dobre hodnotené parametre:

 • dostupnosť lekárenskej starostlivosti do 10 min od obce (15 min od bydliska),
 • okamžitá dostupnosť,
 • počet lekárnikov zamestnaných priemerne v lekárni.

Parametre s lepším hodnotením v roku 2014:

 • rozmanitosť sortimentu,
 • poskytnutie dispenzačného minima, zaistenie správnej aplikácie liekov a doplnkovej liečby,
 • generická substitúcia,
 • donáška liekov domov, internetový výdaj OTC liekov,
 • monitoring nežiaducich účinkov v lekárňach,
 • iné medicínske služby v lekárni.

Parametre, ktoré majú priestor na zlepšovanie:

 • prístup k zdravotným informáciám pacienta, vzťahy a komunikácia s iným zdravotníckymi profesiami, monitoring efektov liečby.

Ako sa zmenila dostupnosť za 10 rokov?

Geografická dostupnosť

 • Na Slovensku sa za posledných 10 rokov počet lekární takmer zdvojnásobil (z 1 168 na 1 938); dnes pripadá na jednu lekáreň 2 805 obyvateľov.
 • V ČR rástol počet lekární menej prudko (z 2 291 na 2 830 lekární) a na jednu lekáreň pripadá priemerne 3 715 obyvateľov.
 • Slovensko aj ČR sa pohybujú okolo stredných hodnôt v rámci EÚ, kde sa počet obyvateľov na lekáreň pohybuje od 1 028 (v Grécku) po 17 709 (v Dánsku).
 • V roku 2004 malo 96,9 % Slovákov a 98,4 % Čechov lekáreň do 15 minút od bydliska.
 • Nárast počtu lekární do roku 2014 tieto čísla výrazne neovplyvnil, dostupnosť do 15 minút od bydliska  na Slovensku je 97,9 % a v ČR 98,2 %.
 • Približne 85 % nových lekární v oboch krajinách vznikalo v obciach, kde sa už nachádzala iná lekáreň.

Časová dostupnosť

 • Existujúci systém pohotovostných lekární na Slovensku si každý VÚC vysvetľuje po svojom. Nepretržite otvorené pohotovostné lekárne sú len v troch mestách na Slovensku; v niektorých okresoch sú „pohotovosti“ lekární len v pracovné dni do 15:00.
 • V ČR je 18 pohotovostných lekární otvorených 24 hodín denne, z toho až polovica (9) je v Prahe. Polovica samosprávnych krajov nemá nepretržite otvorenú lekáreň.

Dostupnosť liekov

 • Veľkým problémom, najmä na Slovensku, sa v poslednom období stáva dostupnosť samotných liekov v lekárni. Vplyvom rastúceho reexportu sa postupne rozširuje zoznam liekov, ktoré majú lekárne problém zabezpečiť pre pacientov.

Ako sa zmenila efektívnosť za 10 rokov?

 • Lieky, či už hradené alebo nehradené zdravotnou poisťovňou, tvoria priemerne takmer 90 % obratu lekární.
 • Maximálne obchodné prirážky liekov  sú regulované štátom, kedysi boli stanovené ako fixné percento z ceny lieku, ale v rokoch 2006-07 sa v oboch krajinách pre hradené lieky zmenili na tzv. degresívne, kedy percento prirážky klesá so stúpajúcou cenou lieku.
 • Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky viedlo najmä na Slovensku k poklesu priemernej obchodnej prirážky na lieky z pôvodných 21 % na súčasných 15,4 %.
 • Celková marža lekární na Slovensku sa po miernom raste vrátila približne na rovnakú úroveň ako v roku 2004, avšak vzhľadom na nárast počtu lekární priemerná marža lekárne klesla zo 153 tis. € v roku 2005 na 96 tis. € v 2013.

Odporúčania HPI

 • definovať pohotovostnú službu lekární podľa času a dostupnosti od pacienta,
 • zabezpečiť financovanie pohotovostnej služby, alebo ju nahradiť dispenzáciou liekov napohotovosti a vybraných voľnopredajných liekov mimo lekární,
 • zákaz predaja liekov lekárňou inému distribútorovi než tomu, ktorý jej liek dodal,
 • zaviesť ePreskripciu,
 • zintenzívniť kontrolu nad dostupnosťou liekov.
 • vypracovať a dodržiavať povinné štandardy dispenzačnej praxe,
 • rozšíriť služby o poskytovanie odborných konzultačných služieb – hodnotenie liečby, sledovanie účinnosti a efektivity liečby, poradenstvo,
 • povoliť sprístupnenie informácií ofarmakoterapii lekárnikom, implementovať systém kontroly farmakoterapie v lekárňach
 • prehodnotiť a doplniť osnovy výučby farmaceutov.
 • zaviesť spoločnú obchodnú prirážku pre distribútora a lekáreň na Slovensku,
 • zvýšiť poplatok za recept pri výdaji počas pohotovostnej služby a za výdaj individuálne pripravovaných liekov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia