Striedanie stráží v HPI

piatok, 02. január 2015, 3:12

Od januára 2015 dochádza k zmene na poste výkonného riaditeľa HPI. Petra Pažitného nahradí Tomáš Szalay. Na Vianočnom večierku HPI, kde došlo k symbolickému odovzdávaniu pochodne, mal Peter Pažitný nasledujúci príhovor:

Milí priatelia HPI, želám Vám pekný večer

Už po desiaty raz sa stretávame na tradičnom Vianočnom večierku HPI, dnes po prvýkrát netradične aj s príhovorom.

Chcel by som Vám oznámiť, že nastal čas na zmenu a že po 10 rokoch na poste výkonného riaditeľa HPI dnes večer slávnostne odovzdám pochodeň HPI novému výkonnému riaditeľovi.

Najprv mi však dovoľte povedať, prečo HPI pred 10 rokmi (presne 25.1.2005) vzniklo a čo sme dosiahli.

Po prvé, vznikli sme preto, aby sme naďalej rozvíjali myšlienky reformy zdravotníctva Rudolfa Zajaca, ktorá bola presadená na jeseň roku 2004. Z rozvíjania sa však časom stala hlavne jej obrana, lebo z ostatných 10 rokov, sme 6 rokov prežili v “opozícií”. Zajacovu reformu zdravotníctva sa obrániť podarilo, zákony z roku 2004 stále tvoria hlavnú kostru zdravotného systému, dodnes nebol predstavený alternatívny systém, ktorý by bol konzistentný a politicky presaditeľný. Myslím si, že k cieľu obrany reformy svojou aktivitou HPI výrazne prispelo.

Po druhé, vznikli sme preto, aby sme vytvorili najlepší expertný tím na zdravotníctvo a zdravotnú politiku v Strednej a Východnej Európe. Mnoho našich bývalých kolegov dnes pôsobí v kľúčových inštitúciách v slovenskom zdravotníctva a naďalej podporujú hodnoty a misiu HPI. Za 10 rokov experti HPI pôsobili v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Bielorusku, Chorvátsku, Bulharsku, Rumunsku, či Srbsku. Značka HPI je v týchto krajinách vysoko cenená. Z medzinárodných aktivít bolo mimoriadne dôležité pôsobenie pre ministra zdravotníctva Tomáša Julínka v ČR a pre ministra zdravotníctva Lajosa Molnára v Maďarsku.

Po tretie, vznikli sme preto, aby sme našli podporovateľov myšlienok a hodnôt reformy zdravotníctva z roku 2004. Za posledných 10 rokov náš inštitút finančne, hodnotovo a morálne podporilo mnoho ľudí, firiem a spoločností, ktorým sa týmto chcem za ich láskavú podporu veľmi pekne poďakovať. Máte náš obrovský rešpekt a vďaku.

Po štvrté, vznikli sme preto, aby sme aktívne ovplyvňovali smerovanie zdravotnej politiky k vyššej zodpovednosti spotrebiteľov, vyššej zodpovednosti zdravotných poisťovní a vyššej zodpovednosti poskytovateľov, tak aby vznikla čo najväčšia hodnota pre spotrebiteľa. Za 10 rokov sme vyprodukovali množstvo odborných návrhov na zlepšenie systému zdravot-níctva na všetkých jeho úrovniach a aktívne sa zasadzujeme za jeho zlepšenie šírením myšlienok, konzultačnou činnosťou, vzdelávaním, či priamo v teréne.

Aké výzvy čakajú nového výkonného riaditeľa?

Po prvé, naďalej napĺňať hodnoty a misiu HPI. Po druhé, vychovávať mladých talentovaných analytikov a policy-makerov. Po tretie, aktívne ovplyvňovať zdravotnú politiku s cieľom zlepšovať zdravotný systém v prospech spotrebiteľov.

A mám pre nového výkonného riaditeľa aj jednu osobnú výzvu, úlohu, ktorú sa mi nikdy nepodaril zrealizovať a veľmi mu želám, aby to on dokázal: Aby sa HPI stalo povinne pripomienkujúcim subjektom v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Milí priatelia HPI, dovoľte, aby som Vám vysvetlil dôvody tejto zmeny.

Tým dôvodom je budovanie kontinuity myšlienok HPI v čase. Desať rokov som niesol pochodeň HPI v prvej línií. Cítim sa ako bežec v veľmi dlhom behu, ktorý mal tú česť zabehnúť prvých 10 rokov štafety HPI s názvom “reforma zdravotníctva pre spotrebiteľa” a dnes tú štafetu odovzdávam ďalšiemu bežcovi ďalej. Viem, že pochodeň HPI ponesie rovnako hrdo a odvážne, ako ja.

Želám novému výkonnému riaditeľovi, aby sme sa takto o desať rokov znova mohli stretnúť a aby on odovzdával pochodeň svojmu nasledovníkovi tak, aby hodnoty a misia HPI takto zostávali zachované v čase a myšlienka “reformy zdravotníctva pre spotrebiteľa” zostávala stále prítomná.

Nový výkonný riaditeľ, je bývalý člen reformného tímu Rudolfa Zajaca, rozumie detailne všetkým zdravotníckym zákonom, má jasnú víziu, ako by mal moderný zdravotný systém vyzerať, hlboko vyznáva hodnoty a misiu HPI, na rozdiel odo mňa je lekár a má oveľa viac mediálnych citácií :-)

Priatelia, prosím potleskom privítajte nového výkonného riaditeľa HPI: Tomáša Szalaya.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia