Prognóza na rok 2006 je priaznivá aj napriek politickej neistote

sobota, 18. február 2006, 14:00

Mierne predčasný koniec volebného obdobia vlády prichádza v období, keď sa podarilo do ekonomiky nainštalovať takmer celý vládou zamýšľaný balík reformných opatrení (s výnimkou podstatnejšej reformy vzdelávania). Tieto opatrenia zakladajú trvalú kvalitatívnu zmenu v ekonomike (pri vylúčení možnosti politicky motivovaného radikálneho zvrátenia), ktoré znamenajú stimul k ekonomickej aktivite a prínos k budúcej konkurencieschopnosti a udržateľnosti rozvoja.

Hoci aktuálna politická neistota vyvoláva automaticky aj neistotu v oblasti ekonomickej, chceme upozorniť na dva dôležité „upokojujúce“ faktory:

  1. Slovenská ekonomika je v súčasnosti už menej závislá od politických intervencií ako pred niekoľkými rokmi. Má vyššiu miery odolnosti na politické turbulencie, čo je dané zlepšeným fungovaním trhov, vyspelejším celkovým ekonomickým prostredím. To však neznamená, že by sme chceli poprieť možnosť zmeny ekonomických tendencií v dôsledku politických zmien.

  2. Politici už nemajú toľko voľnosti pri zmene ekonomických pravidiel, ako sa to snažia verejnosti prezentovať. Hoci sa niektorí opoziční politici snažia presvedčiť verejnosť, že oni zrušia minulé reformy alebo zvrátia niektoré procesy, treba brať tieto slová s istou rezervou. Uskutočnené reformy vytvorili nové silné záujmové zoskupenia, ktoré budú brániť svoje nadobudnuté pozície. Kvalita ekonomického prostredia sa zmenila natoľko, že by bol problém štandardnými prostriedkami otočiť niektoré procesy späť. Títo politici by v záujme zvrátenia reforiem museli vynaložiť podstatne viac energie a siahnuť po podstatne kontroverznejších nástrojoch, ako si to teraz pripúšťajú (či iba pred voličmi prezentujú).

Hospodársky vývoj v roku 2006 bude ovplyvnený:

  • Nutnosťou dodržiavať záväzky definované v Konvergenčnom programe. Ide o plnenie kritérií nominálnej konvergencie v záujme možnosti prijať spoločnú menu v roku 2009. Existencia tohto programu „zväzuje ruky“ vláde v priaznivom zmysle: Stanovuje mantinely pre pohyby niektorých ekonomických parametrov a hlavne je prekážkou pre prípadnú finančnú nedisciplinovanosť vlády. Práve mantinely dané Konvergenčným programom pravdepodobne obmedzia vládu v tom, aby robila populárne opatrenia smerom k obyvateľstvu a „efekt volebného roka“ preto bude iba obmedzený. Tieto mantinely sú rešpektované aj v Zákone o štátnom rozpočte na rok 2006.

  • Parlamentnými voľbami a hrozbou diskontinuity v hospodárskej politike. Prípadná zmena politiky by však znamenala vplyv na parametre reálnej ekonomiky až s časovým odstupom, nie v roku 2006.

  • Finalizáciou výstavby dvoch podnikov na výrobu automobilov a pravdepodobným nábehom výroby jedného z nich.

  • Relatívne vysokými cenami palív, ktoré môžu sťažovať ďalší proces dezinflácie, hoci ho pravdepodobne neznemožnia.

Ak nepočítame s pôsobením vážnejších externých šokov, môžeme v roku 2006 očakávať pokračovanie priaznivých vývojových tendencií z rokov 2004 -2005. Zosilnený ekonomický rast sprevádzaný rastom zamestnanosti, miezd a poklesom miery inflácie môže byť aj upokojujúcim prvkom smerom dovnútra spoločnosti. Je však dôležité, aby nastolené vývojové tendencie a ekonomická stabilita neboli zvrátené hrubými zásahmi vyplývajúcimi z prípadnej politickej diskontinuity.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia