Netransparentný návrh kategorizácie k 1. 10. 2006

utorok, 22. august 2006, 11:00

Ministerstvo zdravotníctva vydáva zoznam liekov hradených zo zdravotného poistenia s výškou a s podmienkami ich úhrady tzv. kategorizáciou liečiv. Kategorizácia vychádzala pred rokom 2003 približne raz ročne, od novembra 2003 sa ustálila frekvencia na štvrťročných intervaloch (s výnimkou dvoch technických vydaní kategorizácie pri zmenách v DPH). Dôvodom bol najmä vstup Slovenska do Európskej únie, ktorá Smernicou Rady č. 98/105/EHS o transparentnosti ustanovuje podmienky pre zaradenie liekov do systému zdravotných úhrad a stanovuje maximálny čas na posúdenie a zaradenie lieku ako 180 dní od podania žiadosti výrobcom pri podmienkach, ako ich má stanovené Slovensko. Takto stanovený termín vie ministerstvo dodržať tým, že 3 mesiace „zbiera“ žiadosti a ďalšie 3 mesiace nevyhnutne potrebuje na ich spracovanie a legislatívne konanie na vydanie zoznamu liekov. Aj keď sa z rôznych strán ozývajú hlasy, ktoré žiadajú zníženie frekvencie kategorizácie, takýto krok by znamenal automatické porušovanie spomínanej smernice a jeho realizácia je preto nepravdepodobná.

Kategorizačná komisia k návrhu kategorizácie k 1. októbru 2006 zasadala ešte začiatkom júna, teda za predchádzajúcej vlády a ministra zdravotníctva. Zápisnice z týchto zasadaní boli aj neskôr zverejnené na internete. Napriek tomu sa nový minister rozhodol výstupy zasadania komisie neakceptovať, ale keďže by nestihol uskutočniť celý proces s novou kategorizačnou komsiou, rozhodol sa kategorizáciu upraviť bez účasti a konzultácie ostatných zúčastnených strán. Aj keď z procesného hľadiska by vyzeralo všetko v poriadku (kategorizačná komisia je len poradným orgánom ministerstva), ide o pomerne kontroverzný krok. Aj ministerstvo zdravotníctva by sa totiž malo riadiť pravidlami danými zákonmi a ďalšími legislatívnymi normami. Napriek tomu sa napr. v rozpore so zákonom o rozsahu (č. 577/2004 Z. z.) v návrhu kategorizácie zverejnenom na internetovej stránke MZ SR objavilo 5 liekov, ktoré neprešli regulérnym legislatívnym konaním a 50 liekov má inú cenu než bola zverejnená na internetovej stránke MZ SR, pričom podanie cenového návrhu predstavuje jediný spôsob ako zmeniť maximálnu cenu lieku v kategorizácii.

Ďalšími rozsiahlymi zásahmi ministerstva do pôvodného návrhu kategorizačnej komisie je zvýšenie úhrad u 157 liekov (u 30 skupín liečiva), pričom v mnohých prípadoch je táto úhrada bez zrejmého dôvodu vyššia než cena najlacnejšieho lieku v skupine – inými slovami zo  solidárnych zdrojov zdravotného poistenia sa budú plne uhrádzať lieky s vyššou cenou než ponúka konkurencia.

Ministerstvo v návrhu – okrem niekoľkých desiatok technických chýb – ruší alebo mení niektoré indikačné a preskripčné omedzenia a v 4 prípadoch navrhuje zmeniť spôsob úhrady. Posledným pozoruhodným krokom je vysporiadanie sa s tzv. zrýchlenou procedúrou. Ide o zrýchlené akceptovanie zaradenia alebo zmeny ceny, ak výrobca ponúka cenu minimálne o 10 % nižšiu než konkurencia. Podľa platných pravidiel vydaných ministerstvom zdravotníctva sa v takomto prípade primerane znižuje úhrada v celej skupine liečiva podľa zverejneného vzorca. Ministerstvo sa však vo zverejnenom návrhu kategorizácie rozhodlo tento postup nedodržať a v niektorých prípadoch úhradu nezmenilo, v niektorých znížilo len čiastočne a v niektorých prípadoch sa úhrada dokonca zvýšila – v 643 prípadoch tak opäť zaplatíme z verejného zdravotného poistenia za lieky viac než je potrebné. Zároveň sa však ministerstvo rozhodlo u 99 liekov (v 15 skupinách liečiv) úhradu znížiť podľa pravidiel. Podľa čoho ministerstvo vyberalo lieky, u ktorých pravidlá platiť budú a u ktorých nie, nie je zrejmé.

V júni, niekoľko dní pred voľbami, podala organizácia SAFS združujúca väčšinu originálnych výrobcov liekov na Slovensku žalobu voči Slovensku kvôli údajnému nedodržiavaniu spomínanej smernice o transparetnosti. Dnes, o dva mesiace neskôr, pri netransparentnom postupe ministerstva zdravotníctva a očividnom porušovaní zákona a platných pravidiel kategorizácie však SAFS (zatiaľ?) mlčí.

Navrhnuté zmeny znamenajú nárast nákladov zdravotných poisťovní približne o 377,7 miliónov v ročnom objeme pri nezmenej spotrebe, pričom väčšina nákladov navyše (270,8 miliónov Sk) pôjde na vyššie úhrady liekov, ktoré majú dostupné lacnejšie generické lieky. Výraznejším znížením doplatkov pacientov tiež možno rátať s nárastom nákladov vplyvom nárastu dopytu po týchto liekov. Keďže lieky zdravotná poisťovňa uhrádza automaticky v plnej miere na rozdiel od ambulantnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti, kde uzatvára zmluvy o objeme na základe dostupných zdrojov, dôsledkom navýšenia nákladov na lieky bude zníženie objemu peňazí pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

#TABULKA

#TABULKA

#TABULKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia