Streľba na pohyblivý terč

nedeľa, 25. február 2007, 13:00

„Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že do roku 2010 je možné pri mzdovom ohodnotení lekárov a sestier priblížiť sa k 1,5 až 3-násobku priemernej mzdy, presnejšie dostať sa na ich úroveň. U lekárov spomínaný trojnásobok predstavuje cca 54.000,- Sk, pričom v decembri 2006 sa reálne priemerná mzda lekárov vo fakultných nemocniciach pohybovala nad 40.000,- Sk. U sestier spomínané 1,5-násobné zvýšenie by malo predstavovať 27.000,- Sk, pričom priemerná mzda sestry v decembri 2006 bola viac ako 20.000,- Sk.“

tlačová správa Ministerstva zdravotníctva SR z 29. 1. 2007

Stručne zhrnuté, ministerstvo zdravotníctva sa zaviazalo, že v roku 2010 bude lekár zarábať trojnásobok priemernej mzdy roka 2006 a sestra jedenapolnásobok. V skutočnosti však mzda lekára (podľa ministerstva 54 000 Sk) v roku 2010 dosiahne 2,18 násobok priemernej mzdy roka 2010 (Graf 1). U sestry to zas bude 1,09-násobok. Ak uveríme tvrdeniu ministerstva, že mzda lekára je dnes 40 000 Sk a sestry 20 000 Sk, tak ich relatívne postavenie sa zmení len minimálne. Podľa týchto údajov dostáva dnes lekár 2,14 a sestra 1,07 násobok priemernej mzdy.

Graf 1: Mzda lekára ako podiel na priemernej mzde

o … odhad, p … prognóza

Zdroj: Prepočty Health Policy Institute na základe požiadaviek odborárov, sľubov ministra a reálneho vývoja v ekonomike

Vysvetlenie spočíva v tom, že každá strana strieľa na iný terč. Odborári strieľajú na pohyblivý rok – v čase sa nemení len čitateľ (mzda lekára, resp. sestry), ale aj menovateľ (priemerná mzda v danom roku). Ministerstvo však zmrzlo v roku 2006 – čitateľ sa mení (mzdy), ale menovateľ zostáva nezmenený (priemerná mzda v roku 2006).

Predpokladáme, že v roku 2006 dosiahne priemerná mzda v národnom hospodárstve 18 656 Sk. V ďalších rokoch bude rásť v koridore 7,0 až 7,5 % a v roku 2010 bude dosahovať 24 752 korún, čo je o 33% percent viac ako dnes. Ak chcú odborári mzdu lekára na trojnásobku priemernej mzdy, zrejme ju chcú na trojnásobku daného roka. Podľa tejto požiadavky by priemerná mzda lekára v roku 2010 mala dosiahnuť 74 256 Sk (Graf 2), čo je o 20 256 korún viac, ako sľúbil minister Valentovič. Analogicky, sestry by podľa odborárov mali v rovnakom roku dostať 37 128 Sk, čo je o 10 128 korún viac ako podľa ministra.

Graf 2: Vývoj priemernej mzdy lekára podľa jednotlivých scenárov v Sk

o … odhad, p … prognóza

Zdroj: Prepočty Health Policy Institute na základe požiadaviek odborárov, sľubov ministra a reálneho vývoja v ekonomike

Na to, aby minister splnil svoj sľub, mu bude stačiť, ak mzdy lekárov a sestier porastú do roku 2010 približne na úrovni 7,8% ročne. Ak by sa mala splniť požiadavka odborárov, tak mzdy zdravotníkov by museli rásť nasledujúce 4 roky o 16,7% ročne. Viac ako dvakrát rýchlejšie. Medzi rokmi 2007 až 2010 by to spôsobilo dodatočné nároky na financovanie zdravotníctva vo výške 17,8 mld. Sk, čo predstavuje nárast platby štátu v danom období o približne 16%.

Na základe našich prepočtov podľa údajov NCZI však priemerná mzda lekárov nedosahuje 40 000 (ako tvrdí minister), ale pohybuje sa tesne pod úrovňou dvojnásobku priemernej mzdy (približne 35 185 Sk). Ak by sme ako základ brali tieto čísla, tak minister by na svoj sľub (54 000 Sk v roku 2010) musel mzdy v priemere zvyšovať o 11,3% a scenár podľa odborárov by si vyžadoval medziročný rast až o 20,5%.

Náročnosť na dodatočné zdroje do roku 2010 by podľa scenára „Valentovič“ boli 7,1 mld. Sk a pri scenári „odborári“ až neuveriteľných 25,9 mld. Sk, pričom na nasledovné roky nemá ministerstvo plánované žiadne dodatočné zdroje. Dokonca podľa schváleného štátneho rozpočtu bude platba štátu za svojich poistencov v roku 2008 nižšia ako v roku 2007. Jedinou cestou zvyšovania miezd tak zostáva razantnejšie zníženie počtu poskytovateľov a zvýšenie produktivity práce.Časť článku bola publikovaná v časopise .týždeň č. 6/2007. V tom čase sme však nedisponovali poslednými dátami z NCZI o výške miezd v zdravotníctve. Tento text je aktualizovaný o údaje z NCZI, a preto sa niektoré čísla môžu líšiť od verzie publikovanej v .týždni.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia