Sľub, ktorý ohrozuje stabilitu verejných financií

sobota, 25. november 2006, 14:00

Po stretnutí s predsedom parlamentu Pavlom Paškom a ministrom zdravotníctva Ivanom Valentovičom oznámilo Lekárske odborové združenie (LOZ), že platy zdravotníckych pracovníkov od začiatku budúceho roka stúpnu o 30 %. (Predseda LOZ Marián Kollár nad týmto sľubom dokonca prebral záruku.) Predseda parlamentu sa od sľubu dištancoval, ministerstvo reaguje vyhýbavo. Podľa názoru Health Policy Institute sľubované zvyšovanie platov v zdravotníctve zásadne ohrozuje stabilitu verejných financií:

Podľa LOZ by toto navýšenie predstavovalo zhruba 2 mld. Sk. Tento výpočet je chybný. Pri odhadovaných výdavkoch na lôžkovú starostlivosť v roku 2007 vo výške 27,4 mld. Sk (viď Tabuľka 1) by na plošné navýšenie miezd zdravotníckych zamestnancov o 30 % bolo potrebných až 5,7 mld. Sk (viď Tabuľka 2).

Tabuľka 1: Výdavky na lôžkovú starostlivosť v mld. Sk

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007*

Celkové príjmy z výberu poistného

43,9

48,2

54,2

58,2

61,9

71,0

76,9

84,4

Výdavky na lôžkovú starostlivosť (nemocnice)

14,9

16,6

19,0

20,8

21,3

22,7

24,6

27,0

Podiel výdavkov (%) na lôžkovú starostlivosť z celkových príjmov

34,0

34,4

35,1

35,8

34,4

32,0

32,0

32,0

Zdroj: Štatistický úrad SR, * – prognóza HPI

Účasť ministra zdravotníctva na takejto dohode je zároveň v príkrom rozpore s jeho záväzkom vláde prijať v zdravotníctve racionalizačné opatrenia a tak sa zaslúžiť o zvýšenie úhrady štátu (za poistencov štátu) zo 4 na 5 % priemernej mzdy počas celého roka a nielen do apríla 2006.

O zmätku v makroekonomických otázkach na ministerstve svedčí aj to, že rezort rozdáva už rozdané peniaze. Spomínané dodatočné 2,1 mld. Sk už totiž boli sľúbené ako čiastočná kompenzácia za výpadok príjmov poskytovateľov za znížené poplatky za služby.

Ak by skutočne došlo k plošnému zvýšeniu miezd zdravotníckych zamestnancov o 30 %, znamenalo by to neplánovaný nápor na verejné financie, čo by sa odzrkadlilo v nesplnení Maastrichtského kritéria o výške deficitu verejných financií. Navyše MZ SR nemá ani reálny vplyv na zvýšenie platieb nemocniciam od zdravotných poisťovní. Z toho vyplýva, že prípadnú záťaž plošného zvýšenia miezd by museli kryť samotné nemocnice, resp. ich dodávatelia.

 

Tabuľka 2: Modelovania plošného zvýšenia miezd o 30 % v roku 2007

Mzdy v nemocniciach

Nárast miezd o 30 %

v % z celkových nákladov

v mld. Sk

v mld. Sk

60 %

16,2

4,9

70 % (stredný variant)

18,9

5,7

80 %

21,6

6,5

Zdroj: prepočty HPI

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia