Sú pacienti s cystickou fibrózou sústredení vo VšZP?

nedeľa, 25. február 2007, 11:00 a

„Smola Všeobecnej zdravotnej poisťovne je tá, že ľudia v nej majú garanciu a že sú v nej poistení najdrahší a najťažší poistenci. Je tam 98 % pacientov s cystickou fibrózou. Je tam 98 % hemofilikov , ktorí v iných poisťovniach ani nie sú a preto náklady tejto poisťovne sú ďaleko vyššie ako náklady tých poisťovní, v ktorých tí poistenci nie sú.”

minister zdravotníctva Ivan Valentovič v relácii V politike, TA3, 28. 1. 2007

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme oslovili všetky zdravotné poisťovne so žiadosťou o poskytnutie informácie, koľko z ich poistencov malo počas roka 2006 vykázanú diagnózu hemofília alebo cystická fibróza (Rámček 1 a 2). Všetky zdravotné poisťovne na túto otázku promptne zareagovali, výsledky sa nachádzajú v Tabuľke 1 a 2. Prepočítané podiely sú v Grafoch 1 až 4.

Okrem klasickej hemofílie (hemofília A) sme do porovnania zahrnuli aj hemofíliu B a skupinu ďalších koagulačných porúch (napr. von Willebrandova choroba).

Je pravdou, že poistenci s hemofíliou A sú sústredení vo VšZP (89,8  %, pričom podiel VšZP na trhu v roku 2006 dosahoval 64,3  %). Poistenci s ostatnými diagnózami sú však poistení pomerne rovnomerne vo všetkých zdravotných poisťovniach. Podpriemerný podiel týchto poistencov vykazuje štátna Spoločná zdravotná poisťovňa, naopak súkromné poisťovne majú relatívne vyššiu početnosť spomínaných diagnóz, čo platí najmä pre cystickú fibrózu.

Smola Všeobecnej zdravotnej poisťovne je tá, že ľudia, ktorí o nej rozhodujú, majú mylné informácie, a preto prijímajú nesprávne a nešťastné závery.

Rámček 1: Hemofília

Charakteristika ochorenia:

Hemofília je zriedkavé dedičné ochorenie s poruchou zrážania krvi. Ľudia s hemofíliou krvácajú pri zranení dlhšie a časté sú aj vnútorné krvácania, najmä do kĺbov (kolená, členky a lakte). Krvácanie môže byť život ohrozujúcim stavom.

Existuje niekoľko typov hemofílie. Najčastejším je typ A (90  % pacientov), pri ktorom je znížený alebo chýba zrážací faktor VIII. Pri type B chýba faktor IX. Závažnosť hemofílie závisí od toho, koľko postihnutého faktora organizmus dokáže vyprodukovať. Asi 70  % pacientov s hemofíliou A má závažnú formu (aktivita faktora VIII menej ako 1  %).

Medzi príznaky hemofílie patria časté a veľké podliatiny, bolesti a opuchy kĺbov spôsobené vnútorným krvácaním, krv v moči a stolici, predĺžené krvácanie z rán a po chirurgických výkonoch. Opakovanými krvácaniami do kĺbov sa môžu postupne vyvinúť ich deformity.

Liečba:

Základom liečby závažnej hemofílie je preventívne podávanie faktorov zrážania, ktoré sú buď izolované z plazmy darcov alebo vyrábané rekombinantne. Pri akútnych krvácaniach môže byť potrebná aj náhrada stratenej krvi transfúziou. Opakovaným podávaním externých faktorov zrážania môže dôjsť k vzniku protilátok proti podávaným faktorom, kedy sa pacientom podáva aktivovaný ľudský rekombinantný faktor VII.

Priemerné náklady na liečbu za rok:

100-150 000 Sk/rok

Rámček 2: Cystická fibróza

Charakteristika ochorenia:

Cystická fibróza (mukoviscidóza) je jedno z najčastejších fatálnych dedičných ochorení (výskyt približne 1:2500). Pri cystickej fibróze (CF) sa tvorí abnormálne hustý hlien, ktorý sa usadzuje na slizniciach a upcháva životne dôležité orgány. Postihnutý je najmä respiračný trakt, gastrointestinálny trakt (pankreas, pečeň, črevá) a genitálny trakt. Príznaky a závažnosť CF sú u každého pacienta rôzne.

Dôsledkom zmenenej štruktúry hlienu je oslabená očisťovacia sa schopnosť pľúc. Baktérie, ktoré sa množia v pľúcach, spôsobujú
ťažké infekcie a zápaly vedúce k postupnej deštrukcii pľúcneho tkaniva. Pankreas nevylučuje dostatočné množstvo enzýmov potrebných na strávenie potravy. Organizmus tak nedostáva dostatočné množstvo niektorých živín a nestrávená potrava v črevách spôsobuje zapáchajúce hnačky. Charakteristickým znakom je aj slaný pot (5 až 6-krát vyšší obsah solí v pote). Častá je neplodnosť.

Pacienti s CF najčastejšie umierajú na respiračné zlyhanie. Pred niekoľkými desiatkami rokov umierali ako deti alebo adolescenti.
So súčasnou liečbou sa pacienti dožívajú priemerne 35 rokov.

Liečba:

Liečba CF je symptomatická a zameraná na spomalenie postupu ochorenia. z farmakoterapie ide najmä o agresívnu antibiotickú
liečbu infekcií, mukolytiká, expektoranciá, preventívnu antibiotickú liečbu a substitúciu pankreatických enzýmov. Dôležitú úlohu má rehabilitácia, výživa a fyzická aktivita. v pokročilých štádiách prichádza do úvahy oxygenoterapia, prípadne transplantácia pľúc.

Priemerné náklady na liečbu za rok:

50-100 000 Sk/rok

Graf 1: Podiel poistencov s diagnózou D66 (hemofília A) v kmeni jednotlivých zdravotných poisťovní a priemer pre celé Slovensko

Zdroj: Health Policy Institute, 2007 podľa údajov zdravotných poisťovní za rok 2006

Graf 2: Podiel poistencov s diagnózou D67 (hemofília B) v kmeni jednotlivých zdravotných poisťovní a priemer pre celé Slovensko

Zdroj: Health Policy Institute, 2007 podľa údajov zdravotných poisťovní za rok 2006

Graf 3: Podiel poistencov s diagnózou D67 (hemofília B) v kmeni jednotlivých zdravotných poisťovní a priemer pre celé Slovensko

Zdroj: Health Policy Institute, 2007 podľa údajov zdravotných poisťovní za rok 2006

Graf 4: Podiel poistencov s diagnózou E84 (cystická fibróza) v kmeni jednotlivých zdravotných poisťovní a priemer pre celé Slovensko

Zdroj: Health Policy Institute, 2007 podľa údajov zdravotných poisťovní za rok 2006

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia