Zmeny v štruktúre dôchodkov a ich súvislosť s výberom odvodov

piatok, 04. máj 2007, 16:00

Predmetom tejto analýzy je HDP podľa dôchodkovej metódy. Pri tejto metóde nie sú k dispozícii také dlhé a také presné časové rady ako napr. pri výdavkovej metóde výpočtu HDP. Aj tak to však (aj v kombinácii s inými dátami) stačí na pomenovanie základných tendencií a ich vplyvov na výber odvodov pre zdravotný systém.

Substitúcia odmien zamestnancom zmiešanými dôchodkami

V posledných rokoch prebieha pokles podielu odmien zamestnancov a nárast podielu zmiešaných dôchodkov aj prevádzkového prebytku na HDP (Graf 1). Tento štruktúrny posun je obzvlášť nápadný po roku 2003: podiel odmien zamestnancov klesá a podiel podnikateľských príjmov (zmiešaných dôchodkov a hrubého prevádzkového prebytku) rastie.

Nárast podielu zmiešaných dôchodkov súvisí s nárastom počtu samostatne zárobkovo činných osôb (tento nárast mohol byť v značnej miere tzv. vynútený). Rozmach počtu SZČO je už asi po kulminácii. V minulosti prebehla vlna rozmachu práce na živnosť, expandoval počet podnikateľov bez zamestnancov (Graf 2) pri slabom alebo žiadnom raste počtu zamestnancov. Ale rok 2006 už znamená zmenu tendencie! Pribrzdil sa rast počtu podnikateľov- FO a posilnil sa rast zamestnancov. Predpokladáme, že aj v ďalších rokoch už rozdiel v tempe rast počtu zamestnancov a SZČO už nebude taký dramatický ako bol napr. v rokoch 2003-2005.

Graf 1: Podiel rôznych typov primárnych príjmov na HDP

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov Štatistického úradu SR

Graf 2: Štruktúra rastu počtu pracujúcich (medziročné zmeny v %)

Zdroj: VZPS, Štatistický úrad SR

Významne nižšia efektívna odvodová výťažnosť zmiešaných dôchodkov

Akákoľvek štruktúrna zmena v príjmoch by mohla byť irelevantná, keby boli všetky druhy príjmov rovnako zaťažované odvodmi (v našom prípade odvodmi na zdravotné poistenie). Zaťaženosť odmien zamestnancov a zmiešaných dôchodkov je však výrazne odlišná (Tabuľka 1). Efektívna odvodová výťažnosť zmiešaných dôchodkov je veľmi nízka a preto substitúcia odmien zamestnancov zmiešanými dôchodkami znamená spomalenie rastu odvodového výnosu. Pre ilustráciu: ak by efektívna odvodová výťažnosť zo zmiešaných dôchodkov bola rovnaká ako v prípade odmien zamestnancov, v roku 2006 by bol výnos pre zdravotné poisťovne vyšší o takmer 19 mld Sk.

Správnym riešením však nie je vymýšľanie bariér pre ďalší rozmach živností (ako sa to snaží predviesť ministerstvo práce v novom Zákonníku práce), ale taký model odvodov, pre ktorý je úplne jedno, o aký typ príjmu ide a zaťažuje všetky rovnako. Problémom nie je prelievanie jedného typu príjmov smerom k inému typu, problémom je, že neexistuje odvodová neutralita (rovnaké zaťaženie všetkých typov príjmov).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia