Odvodová neutralita

utorok, 11. august 2009, 0:00

Odvodová neutralita znamená rovnaké odvodové zaťaženie, bez ohľadu na typ príjmu. Odvody na zdravotné i sociálne poistenie v súčasnosti s nerovnakou efektívnosťou postihujú rôzne typy príjmov. Podnikateľské príjmy sú postihnuté menej ako príjmy zo závislej činnosti.

Hospodárska kríza ukázala veľmi tesnú naviazanosť odvodov na dôchodky z práce. Aj z tohto dôvodu sú oprávnené úvahy o zvýšení robustnosti slovenského systému financovania zdravotníctva. Keďže v zdravotnom poistení neplatí odvodová neutralita, dnešný motivuje migráciu pracovnej sily s cieľom optimalizovať odvody. Zo zamestnancov sa stávajú podnikatelia a z podnikateľov spoločníci spoločností s ručením obmedzeným.

Odvodová neutralita zabezpečí zjednotenie daňového základu s vymeriavacím základom zdravotného poistenia. Dnes ešte stále existuje veľa druhov príjmov, ktoré sú síce zdanené, avšak nepodliehajú odvodom. Jestvujú tiež príjmy, ktoré podliehajú odvodom, ale sú oslobodené od dane. Dôsledkom je motivácia k odvodovej optimalizácii, ktorá po daňovej reforme nahradila daňovú optimalizáciu. Daňová neutralita po zavedení daňovej reformy v roku 2003 znamená, že všetky príjmy sú zdaňované rovnako bez ohľadu druh príjmov (závislá činnosť, prenájom bytu či dividenda) a na režim, v akom sú dosahované (či je to zamestnanec, živnostník alebo s.r.o.).

Odvody sú však naviazané len na príjmy zo závislej činnosti a na základ dane z podnikateľskej činnosti živnostníkov. Odvodovou optimalizáciou osoby uprednostňujú dosahovanie takých druhov príjmov (napr. dohoda o vykonaní práce), resp. v takom režime (dividenda z s.r.o.), z ktorých sa odvody neplatia.

Zjednotenie daňového základu s vymeriavacím základom zdravotného poistenia by prinieslo administratívne komplikovanejší systém (napr. platenie zdravotného poistenia z úrokov), na druhej strane by došlo k výraznému posilneniu solidarity v systéme a k zjednodušeniu ročného zúčtovania, ktoré by sa vykonávalo ako súčasť daňového priznania.

Napriek verbálnej podpore zo strany kabinetu Mikuláša Dzurindu nedošlo v reformnom období 2002-2006 k zjednoteniu vymeriavacích základov.

V súčasnosti je problematika odvodovej neutrality vo výhľadovom pláne ministerstva financií SR v horizonte roku 2013 (viď Program UNITAS – Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní,  cla a poistných odvodov). V jednej oblasti by malo ísť o zjednotenie výberu všetkých odvodov, a to poistného na dôchodkové, nemocenské, úrazové poistenie, ako aj poistenie v nezamestnanosti, poistného do rezervného fondu solidarity a garančného fondu, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a poistného na zdravotné poistenie do jediného miesta výberu. Zároveň by sa mali zjednotiť vymeriavacie základov poistných odvodov a dane z príjmov fyzických osôb, čo má podľa ministerstva financií sprehľadniť a zjednodušiť systém. Tento krok zároveň umožní zaviesť jedno daňovo-odvodové priznanie fyzických osôb, ktorého primárnou vlastnosťou by mala byť jednoduchosť. 

Pre zjednotenie výberu daní a poistných odvodov bude nevyhnutné zaviesť jednotný identifikátor osôb a prepojiť informačné systémy.

Zjednotenie fondov sociálneho poistenia, vymeriavacích základov i výberu daní a odvodov presadzujú aj zamestnávatelia, združení v Podnikateľskej aliancii Slovenska. Reformu odvodového systému presadzuje aj Richard Sulík, ktorý na jej presadenie založil politickú stranu Sloboda a solidarita (viď odvodový bonus).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia