Budú sa robiť guidelines?

piatok, 09. máj 2008, 13:00

Na webstránke ministerstva zdravotníctva bola do pripomienkového konania predložená Koncepcia štandardných diagnostických a liečebných postupov. Ide o dobre napísaný materiál. Samozrejme bude závisieť, do akej miery sa uvedená metodika v detailoch premietne do tvorby protokolov a akú budú mať výslednú kvalitu. Častým problémom protokolov je totiž chýbanie jednoznačných diagnostických a terapeutických algoritmov, podľa ktorých sa môžu poskytovatelia orientovať.

Hlavným a zásadným nedostatkom materiálu je

úplne chýbajúce zohľadnenie nákladovej efektivity

jednotlivých diagnosticko-terapeutických postupov a

chýba tiež spôsob zohľadňovania dopadov na rozpočet

(resp. či si vieme financovanie danej starostlivosti dovoliť hradiť z verejných zdrojov). Koncepciu ďalej

treba rozšíriť o popis procesu tvorby guidelineov

(kto vyberie prioritné oblasti, kto protokoly vypracuje, resp. aký bude výberový proces na autorský kolektív, kto a ako bude protokoly oponovať, kto ich tvorbu zaplatí, ako dlho bude trvať výroba, kedy sa budú revidovať, nakoľko budú pre lekárov záväzné…). V každom prípade, ak sa naozaj začne pracovať podľa tohto dokumentu na guidelineoch, po dlhšom čase to bude jeden rozumný krok v zdravotnej politike.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia