Najlepšie práce študentov akadémie HMA

pondelok, 07. júl 2008, 17:00

Dňa 26. 6. 2008 sa v Piešťanoch konal Deň otvorených dverí. Toto podujatie bolo súčasťou posledného modulu desaťmodulového vzdelávacieho programu MANAŽÉR pripravovaného akadémiou HMA. Deň bol venovaný prezentáciám záverečných prác študentov tohto programu.

Každý zo študentov mal k dispozícii 10 minút na prezentáciu svojej záverečnej práce a ďalších 5 minút na diskusiu, počas ktorej musel svoju prezentáciu obhajovať pred svojimi spolužiakmi a pozvanými hosťami.

Záverečné práce sa vyznačovali:

  • vysokou originalitou – každý zo študentov mal voľnú ruku pri výbere témy. Študenti túto šancu naplno využili a odmenili nás provokatívnymi prácami, čerstvým myslením a vtipnými prezentáciami.

  • vysokou kvalitou – každý zo študentov sa snažil do práce vložiť svoje hodnoty, energiu, myslenie a znalosti s cieľom vyhrať prestížnu cenu o najlepšiu prácu.

Odovzdané záverečné práce a ich prezentácie nás naplnili radosťou, že na Slovensku máme veľké talenty pre zdravotnú politiku a zdravotný manažment. Zároveň sme cítili hrdosť, že projekt Health Management Academy plní svoje poslanie a misiu vo vytváraní konštruktívneho prostredia pre zmysluplnú diskusiu o problémoch, výzvach a riešeniach pre slovenské zdravotníctvo.

Hodnotenie prác pozostávalo z dvoch zložiek: hodnotenie tímom HMA a hodnotenie samotnými študentmi (Tabuľka 1). V tíme HMA boli 4 hodnotitelia, ktorí dávali body v štyroch parametroch a študentovi sa pripísal priemer týchto 4 hodnotení. Každý študent mohol získať maximálne 43 bodov. Najvyššie hodnotenie od HMA získali Vladimíra Kmečová, Martin Kultan a Katarína Kafková (všetci po 42 bodov).

Následne hodnotili prezentácie samotní študenti. Každému (aj sebe samému) mohli priradiť 1, 2 alebo 3 body. Z tohto hodnotenia získali najviac bodov Vladimíra Kmečová (40), Zuzana Horníková (38) a Katarína Kafková (35). Pri celkovom hodnotení sa od týchto bodov odrátala penalizácia za oneskorené odovzdanie práce – mínus jeden bod za každý deň omeškania. Tu najviac mínusových bodov nazbierali Katarína Kafková (-23) a Martin Kultan (-16). Víťazom prestížnej ceny o najlepšiu záverečnú správu sa stala Vladimíra Kmečová zo zdravotnej poisťovne Dôvera (Tabuľka 2). Gratulujeme!

#TABULKA

#TABULKA

Vzhľadom na vysokú kvalitu prác a po dohode s našimi študentmi sme sa rozhodli, že najlepšie práce budú zverejnené v našom mesačníku IntoBalance, aby ste sa s nimi mohli zoznámiť aj Vy – naši čitatelia. Z dôvodu aktuálnosti témy sme ako prvú zaradili prácu Martina Kultana zo zdravotnej poisťovne Dôvera o zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti a možnosti jej regulácie. MZ SR totiž koncom júna zverejnilo na pripomienkovanie návrh nového nariadenia o minimálnej sieti poskytovateľov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia