pondelok, 07. júl 2008, 17:00

Dňa 26. 6. 2008 sa v Piešťanoch konal Deň otvorených dverí. Toto podujatie bolo súčasťou posledného modulu desaťmodulového vzdelávacieho programu MANAŽÉR pripravovaného akadémiou HMA. Deň bol venovaný prezentáciám záverečných prác študentov tohto programu.

pondelok, 07. júl 2008, 16:00

V predchádzajúcom vydaní nášho mesačníka sme konštatovali pokračovanie silného ekonomického rastu v prvom štvrťroku, ale ešte bez znalosti detailov. Teraz už možno operovať s číslami a možno hodnotiť kvantitu aj kvalitu ekonomického rastu.

pondelok, 07. júl 2008, 15:00
  • Priemerná hrubá mesačná mzda v prvom štvrťroku dosiahla 20 443 Sk
  • Miera inflácie od januára do mája každým mesiacom stúpala
  • Údaje o miere nezamestnanosti a raste zamestnanosti v prvom štvrťroku sú veľmi priaznivé
pondelok, 07. júl 2008, 14:00

Je inkonzistentný a insitný.

pondelok, 07. júl 2008, 13:00

Zmyslom regulačného nástroja zvaného minimálna sieť je zabezpečiť fyzickú dostupnosť zdravotných služieb. Dostupnosť je jedným z čiastkových cieľov zdravotnej politiky (Hsiao, 2004), ktorým prispieva k rovnosti zdravotného systému. Ak je regulácia zvolená nesprávne, jej výsledkom môže byť i pravý opak zamýšľaného cieľa. Hoci s pôvodne dobrým úmyslom môže takýto zásah poškodiť práve tých, ktorých má ochraňovať.

pondelok, 07. júl 2008, 12:00

Autor prináša analýzu regulácie fyzickej dostupnosti v Slovenskej republike a mapuje nástroje na reguláciu dostupnosti v prípade jednotlivých foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pri každej forme poskytovania zdravotnej starostlivosti práca poukazuje na základné nedostatky a problémy, ktoré robia reguláciu dostupnosti nejasnou, nepresnou, komplikovaniu, duplicitnou alebo zbytočnou.

pondelok, 07. júl 2008, 11:00

Dávame na lieky na Slovensku veľa alebo málo? Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Pri porovnaní, koľko peňazí na obyvateľa dáva Slovensko na lieky, patríme „na chvost“ v EÚ25... Tento argument radi uvádzajú všetci, ktorých zisky závisia od predaja liekov (farmaceutické firmy, distribútori a lekárnici) alebo niekedy aj tí, ktorí by mali liekovú politiku strážiť a regulovať a priveľmi sa im to nedarí. Keď sa však pozrieme, kto je v tomto rebríčku pred nami a okolo nás, situácia nevyzerá až tak dramaticky.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň č. 25/2008.

pondelok, 07. júl 2008, 10:00

Lekární pribúda. Liekov pribúda. Pacientov pribúda. Ale peňazí je akosi menej. Posledným konštatovaním som myslela najmä zisk z predaja liekov pripadajúci na jednu lekáreň. To je hlavným dôvodom, prečo v posledných rokoch majitelia lekární hľadajú spôsob ako získať viac zákazníkov. Aké sú možnosti?

pondelok, 07. júl 2008, 8:00

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (MZ ČR) dokončilo finálne paragrafové znenia nových zdravotníckych zákonov. Do riadneho pripomienkového konania však predloží iba zákony z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákony z oblasti verejného zdravotného poistenia budú najprv predstavené odbornej verejnosti resp. ku konzultáciám vo vládnej koalícii.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia