Vláda schválila nové indikátory kvality

streda, 18. február 2009, 23:37

Zdravotné poisťovne budú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hodnotiť podľa nových indikátorov kvality. Vláda v stredu schválila nariadenie, ktorým sa vydáva ich nový zoznam. Od nástupu súčasnej vlády neboli indikátory ani raz aktualizované, hoci k tomu vládu zaväzuje zákon. Health Policy Institute preto považuje ich schválenie za pozitívny krok. Indikátory kvality majú možnosť prispieť k objektívnejšiemu pohľadu na slovenské zdravotníctvo.

„Niektoré indikátory sme doplnili, pridali sme ekonomické indikátory a hlavne sme tam dali také indikátory, ktoré sú súčasťou dátových dávok, ktoré posielajú zdravotným poisťovniam zdravotnícke zariadenia,“ priblížil po rokovaní kabinetu nový zoznam minister zdravotníctva Richard Raši. Rezort zdravotníctva chcel totiž podľa neho eliminovať možnosť subjektívneho vplyvu pri posielaní uvedených dát. „Poisťovne si budú môcť spätne skontrolovať, či poskytovateľ uviedol všetky dáta správne,“ vysvetlil Raši. Hodnotiť poskytovateľov podľa neho musia poisťovne, pretože s nimi uzatvárajú zmluvy. Rezort sa však chystá robiť akýsi dozber dát a ich následnú sumarizáciu aby si vedel „urobiť aj centrálne nejaké objektívne vyhodnotenie“.

Indikátory kvality sa týkajú ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Do skupiny medicínskych indikátorov patrí pri nemocniciach napríklad operovanosť, reoperovanosť, rehospitalizovanosť a celková úmrtnosť. K indikátorom kvality všeobecných lekárov MZ okrem iného zaradilo úroveň návštevnosti, či index prevencie, pri špecialistoch sa zase zameralo na gynekologickú prevenciu a zubné kazy. „Zámerom ekonomických indikátorov je získavať relevantné údaje o efektívnosti využívania spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a dopravnej služby, o pohybe a frekvencii pacientov na ambulanciách a o vynaložených nákladov na lieky a zdravotníckej pomôcky,“ uvádza sa v nariadení.

Podľa Rašiho sa pritom môže stať, že ak v niektorom zariadení bude napríklad vyššia úmrtnosť na určitú diagnózu ako inde, môže to byť podnet pre kontrolný orgán, aby zistil, či bola dôvodom štruktúra pacientov alebo pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zákon o zdravotných poisťovniach hovorí, že poisťovňa je povinná stanoviť a uverejňovať kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej jedenkrát za deväť mesiacov. Vzťahovať by sa mali na personálne a materiálno-technické vybavenie, osvedčenie o systéme kvality a indikátory kvality. Zároveň by poisťovňa mala na základe úspešnosti poskytovateľov pri plnení týchto kritérií určiť ich poradie a následne ho zohľadniť pri uzatváraní zmlúv. Zdravotné poisťovne však majú pri uzatváraní zmlúv rozdielne priority. Kým súkromné pripísali v rámci kritérií v roku 2008 indikátorom váhu 50 %, štátne iba 10 %.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia