Placebo

piatok, 14. august 2009, 0:25

Placebo je substancia, ktorú pacient akceptuje ako liek, pričom ale nemá špecifický terapeutický efekt. Placebo efekt je terapeutický účinok inertného lieku a používa sa aj v zmysle psychosociálneho účinku každej liečby.

Placebo efekt je dôležitým prvkom každej liečby, pretože zlepšenie pacientovho stavu je založené na:

  1. Špecifickom účinku samotnej fyzikálnej a farmakologickej intervencie
  2. Nešpecifickom účinku navodenom prítomnosťou osoby, ktorá vykonáva liečbu a samotným terapeutickým prostredím
  3. Na tzv. sebauzdravujúcom účinku, čiže ako pacient dôveruje danému typu liečby a pod.

Placebo sa v zdravotníctve využíva najmä pri klinických štúdiách, keď sú vytvorené dve skupiny pacientov s rovnakou diagnózou. Jednej skupine je podávaný liek, druhej skupine je podávané placebo, ktoré je prezentované ako skutočný liek. Na základe takéhoto testu sa dá zistiť, aká je skutočná účinnosť lieku, prípadne, či vôbec účinnosť prevyšuje placebo efekt.

Vplyv placeba v populácii nie je podľa výskumov konštantný. Pôsobí totiž len na asi 35 % populácie. Čo sa týka mechanizmu účinku placeba, v súčasnosti sa uznáva niekoľko teórií.

V časopise JAMA (Journal of American Medical Association) bol uverejnený článok o placebo efekte ceny lieku.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia