Nominálne poistné

streda, 30. november 2011, 20:00 a

Príklady fungovania v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku. Cieľom tejto analýzy niektorých poistných systémov v Európe je rozprúdenie diskusie o smerovaní slovenského systému zdravotného poistenia.

Autori: M. Pourová, P. Pažitný

vydal Health Policy Institute, november 2011, 32 strán

 


Health Policy Institute (HPI) chce rozprúdiť diskusiu o smerovaní slovenského systému zdravotného poistenia. Zriaďuje dobrovoľnú pracovnú skupinu s názvom Nominálne poistné na Slovensku. Záujemcovia o spoluprácu v rámci tejto pracovnej skupiny sú vítaní, pričom podmienkou pre spoluprácu je písomný odborný názor k zavedeniu nominálneho poistného na Slovensku (zašlite ho, prosím, na pourova@hpi.sk a/alebo pazitny@hpi.sk).


 

Bismarckov model sa čoraz viac vzďaľuje potrebám nových výziev sociálnych systémov dneška a tieto zmeny sa nevyhýbajú ani Slovensku. Demografický vývoj jasne ukazuje, že skupina ekonomicky aktívnej populácie, ktorá platí zdravotné odvody, sa zmenšuje a populácia, ktorá najviac čerpá zdravotnú starostlivosť naopak narastá, čo bude postupne viesť k čoraz väčšej potrebe financovania zdravotného systému z verejných zdrojov. Ich objem sa však bude vzhľadom na demografický vývoj zmenšovať a preto je potrebné hľadať nové možnosti financovania.

Vzhľadom na minulé skúsenosti so zavádzaním systémových zmien si myslíme, že postupná evolučná a niekoľkoročná zmena systému je lepším riešením ako revolučná zmena v krátkom čase až po prepuknutí akútneho problému. Preto prichádzame s ponukou na diskusiu o smerovaní systému zdravotného poistenia na Slovensku a zároveň aj s návrhom prvého kroku v rámci tejto evolučnej zmeny.

V predloženej analýze poistných systémov sa vo zvýšenej miere venujeme nominálnemu poistnému, a to hneď z viacerých dôvodov. Tým prvým je, že ide o poistné, ktoré je nezávislé od príjmu a teda aj od nepriaznivého demografického vývoja. Do systému je možné ho z počiatku zaviesť vo veľmi jednoduchej forme a nízkej výške, tak aby plnilo určitý edukatívny charakter v populácii. Následne sa toto poistné dá rozširovať o ďalšie prvky v závislosti od smerovania zmeny poistného systému ako celku.

Na nasledujúcich stranách nájdete postupne zhustenú analýzu poistných systémov v Holandsku, vo Švajčiarsku a v Nemecku, s dôrazom na prvky nominálneho poistného v týchto systémoch. Táto analýza sa opiera o existujúce publikácie, texty a zákony v daných krajinách.

Záverečná kapitola potom otvára diskusiu o zavedení nominálneho poistného na Slovensku. Predstavujeme v nej základné body, ktoré je potrebné pri tejto diskusii brať do úvahy a pomenúvame jednotlivé možnosti riešení, ktoré prichádzajú do úvahy.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia