Parita kúpnej sily

pondelok, 30. apríl 2012, 14:49

Parita kúpnej sily (PKS) (angl. purchasing power parity, skr. PPP ) je ekonomický ukazovateľ, na základe ktorého je možné porovnávať ekonomickú silu jednej krajiny (regiónu) oproti inej. Je to špecifický prevodový cenový index, ktorý dáva do súvisu cenové rozdiely tovarov a služieb v určitom okamihu v rôznych krajinách (regiónoch) pri eliminovaní rozdielov v cenovej úrovni medzi krajinami.

V praxi sa často využíva ukazovateľ „HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily“ (HDP/PKS alebo angl. GDP/PPP), vyjadrený v US dolároch v parite kúpnej sily. Dané slovné spojenie v preklade znamená, že údaje za HDP na obyvateľa v národnej mene sú prepočítané na US doláre pomocou špeciálneho prevodného koeficientu – PPP a nie oficiálneho výmenného kurzu. Parita kúpnej sily umožňuje prepočet peňazí z meny jednej krajiny do meny inej krajiny pri odstránení rozdielov v cenovej úrovni medzi krajinami. HDP na osobu prepočítané pomocou parity kúpnej sily za jednotlivé krajiny je v skutočnosti vyjadrené v tom istom súbore cien tak, že porovnanie medzi krajinami odráža len rozdiely v objeme vyrobeného tovaru a poskytnutých služieb. Údaje založené na PPP sa môžu výrazne odlišovať od údajov používajúcich oficiálne výmenné kurzy.

Povinnosť členských krajín EÚ poskytovať všetky potrebné údaje pre potreby zisťovania PKS vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1445/2007. Záväzné metodické postupy pri zisťovaní PKS sú popísané v Metodologickom manuáli Eurostatu a OECD.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia