• Loading...
  • Loading...

Sprievodca pôrodnicami

Nedeľa, 30. september 2012, 12:00 | | ,
image-sprievodca-porodnicami2

V roku 2012 prebieha 2. ročník projektu Sprievodca pôrodnicami. V prvom ročníku sa stretol s veľkým úspechom. Dôležitou súčasťou projektu je hodnotenie pôrodníc samotnými mamičkami, v roku 2011 ich hodnotilo viac ako 3000.

Najlepšie pôrodnice získali v hodnotení najväčší počet „cumlíkov“ a boli ocenené certifikátom kvality Sprievodcu pôrodnicami.

Mamičky sa môžu aj v tomto roku zapojiť do hodnotenie pôrodníc na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk. Portál je miestom, kde môžu nájsť kompletné profily slovenských pôrodníc a je tak zdrojom informácií, vďaka ktorému si  môžu budúce mamičky vybrať pôrodnicu podľa svojich očakávaní.

Expertné hodnotenie pôrodníc

V druhom ročníku rozširujeme hodnotenie pôrodníc o expertné hodnotenie, do ktorého sa zapojilo 15 expertov z radov slovenských gynekológov a neonatológov. Spoločne sme identifikovali zoznam 15 indikátorov, ktoré sú relevantnými ukazovateľmi kvality medicínskej starostlivosti.

Hodnotenie pôrodníc plánujeme ukončiť v decembri 2012.

Verejné vyhlásenie výsledkov bude k dispozícii v januári 2013.

Ohodnoťte Vašu pôrodnicu aj Vy na www.sprievodcaporodnicami.sk a pomôžte nám zlepšiť kvalitu slovenských pôrodníc!