pondelok, 01. október 2012, 21:00 a

Vláda schválila zmeny v liekovej politike. Ak ich potvrdí aj parlament, od nového roka budú platiť zmeny v zákone o liekoch ako aj v zákone o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Novely však nepredstavujú zásadnú zmenu liekovej politiky. Hlavné zmeny pôsobia skôr rozpačitým dojmom.

pondelok, 01. október 2012, 20:00

Vláda v júli schválila zámer na vytvorenie systému jednej zdravotnej poisťovne. Svoje rozhodnutie oprela o materiál, ktorý obsahuje nepoctivú argumentáciu. Dokument pritom neodpovedá na základnú otázku: prečo je potrebná takáto zmena? Čo dostaneme za transakčné náklady tejto zmeny my, občania, pacienti, poistenci, poskytovatelia?

nedeľa, 30. september 2012, 19:00

Po druhýkrát vstupujeme do rovnakej rieky. Vláda schválila 12. septembra 2012 novelu nariadenia vlády o minimálnej sieti. Rok od jej zrušenia opäť zaviedla koncovú sieť nemocníc, ktoré majú garantovaný kontrakt so zdravotnými poisťovňami. Spomedzi 37 privilegovaných zdravotných zariadení je 36 štátnych.

nedeľa, 30. september 2012, 18:45

Na východnom okraji celoeurópskej ekonomickej stagnácie až recesie prežíva akási oáza rastu ohraničená z juhozápadu Slovenskom a zo severovýchodu Estónskom. Krajiny v tomto pásme (SR, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko) si ešte v prvom polroku 2012 udržiavali solídne tempo ekonomického rastu napriek tomu, že podstatná časť ekonomík krajín EÚ už uviazla (hoci skoršie očakávania dramatického prepadu sa zatiaľ nenaplnili). Problémom pre Slovensko však je, že ekonomický rast sa drží na jedinom lanku.

nedeľa, 30. september 2012, 18:45

Je pravda, že existujú zdravotné systémy s jednou poisťovňou (alebo systémy, kde poisťovne ani nie sú a zdravotníctvo je financované z daní) a vykazujú lepšie výsledky ako slovenské zdravotníctvo. Príkladom môže byť Švédsko alebo Veľká Británia. Zároveň je však pravdou, že existujú aj systémy s jednou poisťovňou, ktoré vykazujú horšie výsledky ako slovenské zdravotníctvo (napr. Maďarsko, Poľsko).

nedeľa, 30. september 2012, 17:45

Kombinácia reálnych opatrení v zdravotníctve mala v Estónsku za následok zefektívnenie fungovania systému. V tomto ohľade priniesla svetová kríza, ktorá výrazne zasiahla aj túto krajinu, racionalizáciu poskytovania zdravotných služieb a zníženie nákladov, ktoré bolo nevyhnuté na predchádzanie zadlžovania krajiny.

nedeľa, 30. september 2012, 12:00

V druhom ročníku projektu Sprievodca pôrodnicami rozširujeme hodnotenie pôrodníc o expertné hodnotenie, do ktorého sa zapojilo 15 expertov z radov slovenských gynekológov a neonatológov. Spoločne sme identifikovali zoznam 15 indikátorov, ktoré sú relevantnými ukazovateľmi kvality medicínskej starostlivosti.

štvrtok, 06. september 2012, 22:00

Stanovisko HPI k dátovému nedorozumeniu medzi VšZP a ÚDZS a údajom použitým v analýze HPI o čakacích zoznamoch.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia