Mikloš Ivan

utorok, 09. október 2012, 12:55

Dr. h. c. Ing. Ivan Mikloš (*2. jún  1960, Svidník) je ekonóm, politik, bývalý podpredseda vlády a minister financií. 

Ivan Mikloš absolvoval v rokoch 1979 – 1983 štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity (vtedy Vysokej školy ekonomickej) v Bratislave, špecializáciu dlhodobé plánovanie a prognózovanie. Po ukončení štúdia pôsobil na Vysokej škole ekonomickej ako asistent, neskôr ako odborný asistent. V roku 1993 absolvoval London School of Economics vo Veľkej Británii a v roku 1995 German Marshall Fellowship Programme v USA.

V roku 1990 sa stal poradcom predsedu vlády v rámci ekonomickej reformy, o rok neskôr bol menovaný do funkcie riaditeľa odboru hospodárskej a sociálnej politiky na Úrade vlády SR. V rokoch 1991 – 1992 bol ministrom privatizácie. V rokoch 1992 – 1998 pôsobil na pozícii výkonného riaditeľa a prezidenta spoločnosti M.E.S.A. 10. V tomto období tiež prednášal ekonomickú transformáciu na Trnavskej univerzite.

Bol tiež členom dozornej rady Fondu národného majetku a v roku 1998 sa stal prvým viceprezidentom East – West Institute v New Yorku. V rokoch 1998 – 2002 bol guvernérom Svetovej banky za SR. V období 2002 – 2006 bol guvernérom Medzinárodného menového fondu za SR a guvernérom Európskej banky pre obnovu a rozvoj za SR.

V rámci politickej kariéry bol v rokoch 1992 – 1993 prvým podpredsedom Občiansko demokratickej únie, v roku 1994 sa stal predsedom Demokratickej strany a od roku 2001 pôsobí v Slovenskej demokratickej a kresťanskej únii – Demokratickej strany.

Vo volebnom období 1998 – 2002 bol podpredsedom vlády SR pre ekonomiku. V rokoch 2002 – 2006 bol ministrom financií. Na túto pozíciu sa vrátil v roku 2010 a zotrval na nej do predčasných volieb v roku 2012. Pod jeho vedením sa uskutočnili mnohé reformné zmeny, najmä daňová reforma a reforma sociálnych dávok. Od roku 2006 je poslancom Národnej rady SR. Počas jeho pôsobenia v dvoch slovenských vládach v rokoch 1998 – 2002 a 2002 – 2006 Slovensko zaznamenalo viacero medzinárodných úspechov, medzi ktoré sa radí najmä vstup do OECD (2000), NATO (2004) a Európskej únie (2004).

Ivan Mikloš je členom Windsorskej skupiny, Medzinárodného poradného orgánu Novej atlantickej iniciatívy a tiež členom skupiny Svetového ekonomického fóra – Globálni lídri pre zajtrajšok.

Je autorom mnohých štúdií a odborných článkov, aktívne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných konferenciách. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných odborných fórach Svetovej bankyMedzinárodného menového fondu a iných organizácií medzinárodného významu. Od apríla 2010 je odborným garantom online projektu Univerzita pre moderné Slovensko, ktorého zámerom je prístupnou formou sprostredkovať základné ekonomické znalosti širokej verejnosti.

Po voľbách v roku 2012 naďalej ostáva poslancom Národnej rady za stranu SDKÚ-DS, ktorej klubu je členom. V danom volebnom období je zároveň členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

V rokoch 2000 – 2007 získal mnoho ocenení, napríklad Cenu pre najlepšieho ministra financií sveta od časopisu Euromoney, Cenu pre najlepšieho ministra financií v nových európskych krajinách od časopisu Emerging Markets, European Taxpayers Association Award, Krištáľové krídlo a iné.

Aktívne ovláda anglický a ruský jazyk.

Je ženatý s Jarmilou Miklošovou a má dve deti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia