Sprievodca pôrodnicami 2019

štvrtok, 18. júl 2019, 10:00
Ôsmy ročník Sprievodcu pôrodnicami pozná svojich víťazov

Hodnotenie a porovnanie slovenských pôrodníc pripravuje Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. Portál rodinka.sk sa na webe sprievodca-porodnicami.skpýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). HPI komunikuje s pôrodnicami a vyhodnocuje medicínske indikátory kvality (Expertné hodnotenie). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

 

Hodnotenie mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek.

Webová aplikácia má 14 otázok, ktoré smerujú na tri hlavné oblasti starostlivosti: o ženu počas a po pôrode a na starostlivosť o bábätko.

Od spustenia projektu v roku 2011 získala aplikácia viac ako 28 000 hlasovaní.

 

Tabuľka: Otázky z dotazníka a priemerné hodnotenie pôrodníc mamičkami (maximum je 100 %)

Otázka Priemer
1 Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici (cvičenia, prednášky…)? Ak pôrodnica žiadnu prípravu neponúka, neodpovedajte. 85,80 %
2 Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu? 86,72 %
3 Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky? 85,76 %
4 Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu? 87,91 %
5 Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? Ak ste rodili sekciou, neodpovedajte. 91,94 %
6 Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu? 91,04 %
7 Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu? 89,95 %
8 Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia? 87,90 %
9 Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko? 89,47 %
10 Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia. 81,74 %
11 Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále? 77,92 %
12 Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále? 66,65 %
13 Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke? 87,64 %
14 Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce? 87,75 %

 

Najväčší počet bodov získali pôrodnice za:

  • umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby (91,94 %)
  • odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 91,04 %)
  • vybavenie pôrodného traktu (89,95 %)

Najmenej bodov získali pôrodnice za:

  • podporu skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (77,92 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 66,65 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode)
  • podporu dojčenia (81,74 %)
  • ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky (85,76 %)

“Keďže z výsledkov predošlého ročníka odznela výhrada k predpôrodnej príprave, jej absencii, alebo kvalite, dobrou správou je, že mnohé pôrodnice jej už venujú  zvýšenú pozornosť  a ponúkajú rôzne nové  kurzy pre budúce mamičky.  Zmena sa hneď odrazila aj vo väčšej spokojnosti v aktuálnom hodnotení (spokojnosť vzrástla až o 10 percentuálnych bodov),”  komentuje  šéfredaktorka portálu rodinka.sk Eva Pavlíková.

Mnohé pôrodnice prechádzali v minulom roku stavebnými rekonštrukciami. Aj s novým prostredím moderných pôrodných sál a izieb môže súvisieť  pozitívna skúsenosť žien, ktoré hodnotili možnosť prežiť svoj pôrod v prítomnosti sprevádzajúcej osoby (možnosť malo 92% rodičiek) . Vyzerá to tak, že prítomnosť blízkej osoby pri pôrode sa už stáva štandardom. No stále štandardom, za ktorý treba u nás, ako v poslednej krajine EU v niektorých pôrodniciach platiť (výnimkou sú len nemocnice zriadené MZ, a niektoré župné).

Obrat od pozitívnych hodnotení nastáva vo vnímaní citlivého času po pôrode. Mamy sú najmenej spokojné s podporou skorého kontaktu s bábätkom, prichádzajú o neopakovateľnú a dôležitú možnosť stráviť so svojim dieťaťom výnimočné prvé minúty a hodiny po pôrode.

Každá piata matka odchádza z pôrodnice bez toho, aby sa jej dostalo podpory a edukácie v dojčení. Novorodenci sú  dokrmovaní umelým mliekom, čo matkám aj bábätkám sťažuje štartovaciu čiaru.

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek

Kraj Pôrodnica Hodnotenie
BA GPN KOCH 86,3 %
BB NsP Brezno 83,8 %
KE NsP Spišská Nová Ves 94,5 %
NR Nemocnica Topoľčany 86,2 %
PO Nemocnica a. g. L. Svobodu Svidník 92,8 %
TN NsP Považská Bystrica 93,9 %
TT NsP Skalica 86,4 %
ZA FNsP Žilina 95,9 %

 

Tabuľka: Top 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek

Miesto Pôrodnica Hodnotenie
1. FNsP Žilina 95,9 %
2. NsP Spišská Nová Ves 94,5 %
3. NsP Považská Bystrica 93,9 %

Expertné hodnotenie

Skladba indikátorov a metodika ich vyhodnocovania boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou.

Pôrodnice rozdeľujeme do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

Váha jednotlivých parametrov kvality je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka: Hodnotené parametre kvality a ich váha na hodnotení

Parameter Celková váha Čiastkové podiely jednotlivých parametrov
Perinatálne ukazovatele 20 % Perinatálna úmrtnosť 50 %
Transport in utero – do centra 25 %
Transport in utero – prijatie matky 25 %
Materská morbidita 20 % Frekvencia cisárskych rezov 50 %
Percento epiziotómií 40 %
Peripartálne hysterektómie 10 %
Personálne zabezpečenie 20 %
Materiálno-technické vybavenie 20 % Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty) 50 %
Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.) 50 %
Ostatné 20 % Počet pôrodov 30 %
PEDA 15 %
Voľba polohy/pôrodné lôžka 15 %
Bonding 20 %
Rooming 24 hod. 20 %

 

Do projektu sa vyplnením dotazníkov zapojili všetky slovenské pôrodnice, ktorých je v súčasnosti 51. S pôrodnicami komunikoval riaditeľ HPI Tomáš Szalay: „Sprievodca pôrodnicami je už zavedená značka. Nemusel som nikoho presviedčať, aby nám zaslali údaje o pôrodnici. Tento rok vyplnila a odoslala dotazníky ako prvá pôrodnica v Ružomberku.“

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia

Kraj Pôrodnica Hodnotenie
BA Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov 88,2
BB NsP Brezno 76,3
KE Nemocnica Košice – Šaca 75,2
NR NsP Levice 70,1
PO Nemocnica A. Leňa Humenné 85,5
TN Fakultná nemocnica Trenčín 88,6
TT NsP Dunajská Streda 74,8
ZA Univerzitná nemocnica Martin 81,1

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých úrovniach neonatologickej starostlivosti podľa expertného hodnotenia

Miesto Úroveň neonatologickej starostlivosti Pôrodnica Hodnotenie
1. I GPN Koch 79,1
1. II LNsP Liptovský Mikuláš 76,9
1. III Fakultná nemocnica Trenčín 88,6
1. III+ Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská 82,9

 

Tabuľka: Top 3 pôrodnice na Slovensku podľa expertného hodnotenia

Miesto Pôrodnica Celkové hodnotenie
(počet bodov zo 100)
1. Fakultná nemocnica Trenčín 88,6
2. Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov 88,2
3. Nemocnica A. Leňa Humenné 85,5

 

 

V roku 2018 bolo v 51 slovenských pôrodniciach 56 478 pôrodov. Oproti predchádzajúcemu kroku ide o pokles o 995 pôrodov. V priemere pripadá na jednu pôrodnicu 1 107 pôrodov za rok. V počtoch pôrodov sa jednotlivé pôrodnice líšia. Rovnako ako vlani, najmenej pôrodov bolo v Revúcej (242), najviac v Bratislave-Petržalke (3 239).

 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2018

pôrodnica počet pôrodov   pôrodnica počet pôrodov
Bratislava – Antolská 3 239 Revúca 242
Bratislava – Ružinov 2 975 Snina 310
Trenčín 2 242 Kráľovský Chlmec 357
Bratislava – Kramáre 2 036 Myjava 425
Košice – Šaca 1 783 Brezno 508

 

Tabuľka: Najväčšie medziročné rozdiely v počte pôrodov (2017 vs. 2018)

pôrodnica rozdiel   pôrodnica rozdiel
Bratislava – Kramára -196 GPN Koch 202
Košice – Šaca -140 Bratislava – Ružinov 180
Košice – SNP -139 Trenčín 162
Bratislava – Antolská -122 B. Bystrica 96

 

„Tento rok kleslo najvyššie percento cisárskych rezov pod hodnotu priemeru 30 % celkovo a pod 50 % v každej jednej pôrodnici, to je veľký úspech oproti minulému roku” uviedla odborná garantka projektu Silvia Hnilicová. „Najvyšší pokles sme zaznamenali v Topoľčanoch o takmer 8 percentuálnych bodov, a vyše 4 p.b. v Rožňave, Rimavskej Sobote a Komárne.“ Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %.WHO pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 % znižuje materskú a novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality.

 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším podielom cisárskych rezov za rok 2018

pôrodnica podiel cis. rezov   pôrodnica podiel cis. rezov
Nové Zámky 47,3% Partizánske 14,6%
Nitra 46,2% Trenčín 15,5%
Komárno 45,6% Rimavská Sobota 15,6%
Topoľčany 45,0% Kežmarok 17,2%
Bratislava – Antolská 42,4% Spišská Nová Ves 17,5%

 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším medziročným znížením podielu cisárskych rezov

pôrodnica pokles
Topoľčany 7,8 %
Rožňava 4,4 %
Rimavská Sobota 4,2 %
Komárno 4,0 %
Bratislava – Ružinov

Humenné

3,7 %

 

Perinatálna úmrtnosť zahŕňa mŕtvorodenosť a úmrtnosť detí do 7 dní po narodení.

 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčšou a najmenšou perinatálnou úmrtnosťou za rok 2018

pôrodnica perinatálna úmrtnosť (‰)   pôrodnica perinatálna úmrtnosť (‰)
Revúca 24,0 Brezno 0,0
Prešov GPO I 16,7 Kráľovský Chlmec 0,0
Kežmarok 13,7 Liptovský Mikuláš 0,0

 

Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek.

Najlepšie celkové hodnotenie získali pôrodnice v žilinskom kraji, najnižšie hodnotenie dosiahli pôrodnice v banskobystrickom a nitrianskom kraji.

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa úrovne neonatologickej starostlivosti

Miesto Úroveň neonatologickej starostlivosti Pôrodnica Hodnotenie
1. I GPN Koch 165,4
1. II LNsP Liptovský Mikuláš 170,4
1. III Nemocnica A. Leňa Humenné 176,0
1. III+ Univerzitná nemocnica Martin 174,2

 

Projekt podporili

Za podporu projektu ďakujeme spoločnosti Medirex Group. Taktiež ďakujeme hlavnému mediálnemu partnerovi, časopisu MAMA a JA.

 

O nás

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením. Venuje sa analýzam, vzdelávaniu a neziskovým projektom v zdravotníctve.

PORTÁL RODINKA.SK je internetový magazín, ktorý sa už 19 rokov venuje tehotenstvu, deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Návštevnosť presahuje 500 tisíc návštevníkov mesačne (Gemius).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia