Sprievodca pôrodnicami 2019

štvrtok, 18. júl 2019, 17:31

Hodnotenie a porovnanie slovenských pôrodníc pripravuje Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. Portál rodinka.sk sa na webe sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). HPI komunikuje s pôrodnicami a vyhodnocuje medicínske indikátory kvality (Expertné hodnotenie). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

Hodnotenie mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek

Webová aplikácia má 14 otázok, ktoré smerujú na tri hlavné oblasti starostlivosti: o ženu počas a po pôrode a na starostlivosť o bábätko.

Od spustenia projektu v roku 2011 získala aplikácia viac ako 28 000 hlasovaní. 

Tabuľka: Otázky z dotazníka a priemerné hodnotenie pôrodníc mamičkami (maximum je 100 %)

OtázkaPriemer
1Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici (cvičenia, prednášky…)?Ak pôrodnica žiadnu prípravu neponúka, neodpovedajte.
85,80 %
2Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu?86,72 %
3Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky?85,76 %
4Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu?87,91 %
5Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? Ak ste rodili sekciou, neodpovedajte.
91,94 %
6Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu?91,04 %
7Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu?89,95 %
8Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia?87,90 %
9Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko?89,47 %
10Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia.81,74 %
11Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále?77,92 %
12Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále?66,65 %
13Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke?87,64 %
14Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?87,75 %

Najväčší počet bodov získali pôrodnice za:

  • umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby (91,94 %)
  • odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 91,04 %)
  • vybavenie pôrodného traktu (89,95 %)

Najmenej bodov získali pôrodnice za:

  • podporu skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (77,92 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 66,65 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode)
  • podporu dojčenia (81,74 %)
  • ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky (85,76 %)

„Keďže z výsledkov predošlého ročníka odznela výhrada k predpôrodnej príprave, jej absencii, alebo kvalite, dobrou správou je, že mnohé pôrodnice jej už venujú  zvýšenú pozornosť  a ponúkajú rôzne nové  kurzy pre budúce mamičky.  

Zmena sa hneď odrazila aj vo väčšej spokojnosti v aktuálnom hodnotení (spokojnosť vzrástla až o 10 percentuálnych bodov),“ komentuje šéfredaktorka portálu rodinka.sk Eva Pavlíková. 

„Mnohé pôrodnice prechádzali v minulom roku stavebnými rekonštrukciami . Aj s novým prostredím moderných pôrodných sál a izieb môže súvisieť pozitívna skúsenosť žien, ktoré hodnotili možnosť prežiť svoj pôrod v prítomnosti sprevádzajúcej osoby (možnosť malo 92% rodičiek) . 

Vyzerá to tak, že prítomnosť blízkej osoby pri pôrode sa už stáva štandardom. No stále štandardom, za ktorý treba u nás, ako v poslednej krajine EU v niektorých pôrodniciach platiť (výnimkou sú len nemocnice zriadené MZ, a niektoré župné).

Obrat od pozitívnych hodnotení nastáva vo vnímaní citlivého času po pôrode. Mamy sú najmenej spokojné s podporou skorého kontaktu s bábätkom, prichádzajú o neopakovateľnú a dôležitú možnosť stráviť so svojim dieťaťom výnimočné prvé minúty a hodiny po pôrode. 

Každá piata matka odchádza z pôrodnice bez toho, aby sa jej dostalo podpory a edukácie v dojčení. Novorodenci sú  dokrmovaní umelým mliekom, čo matkám aj bábätkám sťažuje štartovaciu čiaru.“ 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek

KrajPôrodnicaHodnotenie
BASanatórium KOCH86,3 %
BBNemocnica s poliklinikou Brezno83,8 %
KENsP Spišská Nová Ves94,5 %
NRNemocnica Topoľčany86,2 %
PONemocnica a. g. L. Svobodu Svidník92,8 %
TNNsP Považská Bystrica93,9 %
TTNsP Skalica86,4 %
ZAFNsP Žilina95,9 %

Tabuľka: Top 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek

MiestoPôrodnicaHodnotenie
1.FNsP Žilina95,9 %
2.NsP Spišská Nová Ves94,5 %
3.NsP Považská Bystrica93,9 %

Expertné hodnotenie

Skladba indikátorov a metodika ich vyhodnocovania boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou. 

Pôrodnice rozdeľujeme do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. 

Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

Váha jednotlivých parametrov kvality je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Hodnotené parametre kvality a ich váha na hodnotení

ParameterCelková váhaČiastkové podiely jednotlivých parametrov
Perinatálne ukazovatele20 %Perinatálna úmrtnosť50 %
Transport in utero – do centra25 %
Transport in utero – prijatie matky25 %
Materská morbidita20 %Frekvencia cisárskych rezov50 %
Percento epiziotómií40 %
Peripartálne hysterektómie10 %
Personálne zabezpečenie20 %  
Materiálno-technické vybavenie20 %Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty)50 %
Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.)50 %
Ostatné20 %Počet pôrodov30 %
PEDA15 %
Voľba polohy/pôrodné lôžka15 %
Bonding20 %
Rooming 24 hod.20 %

 
Do projektu sa vyplnením dotazníkov zapojili všetky slovenské pôrodnice (51), s pôrodnicami komunikoval riaditeľ HPI Tomáš Szalay.

„Na základe komunikácie s jednotlivými oddeleniami vidím, ako sa zlepšuje povedomie o porovnávaní kvality. Pôrodnice už berú ako vec prestíže, že sú vyhodnocované v našom rebríčku.“ 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia

KrajPôrodnicaHodnotenie
BAUniverzitná nemocnica Bratislava – Ružinov88,2
BBNsP Brezno76,3
KENemocnica Košice – Šaca75,2
NRNsP Levice70,1
PONemocnica A. Leňa Humenné85,5
TNFakultná nemocnica Trenčín88,6
TTNsP Dunajská Streda74,8
ZAUniverzitná nemocnica Martin81,1

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých úrovniach neonatologickej starostlivosti podľa expertného hodnotenia

MiestoÚroveň neonatologickej starostlivostiPôrodnicaHodnotenie
1.IGPN Koch79,1
1.IILNsP Liptovský Mikuláš76,9
1.IIIFakultná nemocnica Trenčín88,6
1.III+Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská82,9

Tabuľka: Top 3 pôrodnice na Slovensku podľa expertného hodnotenia

MiestoPôrodnicaCelkové hodnotenie (počet bodov zo 100)
1.Fakultná nemocnica Trenčín88,6
2.Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov88,2
3.Nemocnica A. Leňa Humenné85,5

V roku 2018 bolo v 51 slovenských pôrodniciach 56 478 pôrodov. Oproti predchádzajúcemu kroku ide o pokles o 995 pôrodov.V priemere pripadá na jednu pôrodnicu 1 107 pôrodov za rok.

V počtoch pôrodov sa jednotlivé pôrodnice líšia. Rovnako ako vlani, najmenej pôrodov bolo v Revúcej (242), najviac v Bratislave-Petržalke (3 239).

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2018

pôrodnicapočet pôrodov pôrodnicapočet pôrodov
Bratislava – Antolská3 239 Revúca242
Bratislava – Ružinov2 975 Snina310
Trenčín2 242 Kráľovský Chlmec357
Bratislava – Kramáre2 036 Myjava425
Košice – Šaca1 783 Brezno508

 „Vlani prebehli tri  pôrody z desiatich formou cisárskeho rezu,” uviedla odborná garantka projektu Silvia Hnilicová. Oproti prechádzajúcemu roku ide o nárast, hoci minimálny. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %. WHO pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 % znižuje materskú a novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality.

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším podielom cisárskych rezov za rok 2018

pôrodnicapodiel cis. rezov pôrodnicapodiel cis. rezov
Nové Zámky47,3% Partizánske14,6%
Nitra46,2% Trenčín15,5%
Komárno45,6% Rimavská Sobota15,6%
Topoľčany45,0% Kežmarok17,2%
Bratislava – Antolská42,4% Spišská Nová Ves17,5%

Perinatálna úmrtnosť zahŕňa mŕtvorodenosť a úmrtnosť detí do 7 dní po narodení. 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčšou a najmenšou perinatálnou úmrtnosťou za rok 2018

pôrodnicaperinatálna úmrtnosť (‰) pôrodnicaperinatálna úmrtnosť (‰)
Revúca24,0 Brezno0,0
Prešov GPO I16,7 Kráľovský Chlmec0,0
Kežmarok13,7 Liptovský Mikuláš0,0

Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek.

Najlepšie sú hodnotené pôrodnice v žilinskom kraji, najnižšie hodnotenia dostali pôrodnice v banskobystrickom a nitrianskom kraji. 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa úrovne neonatologickej starostlivosti

MiestoÚroveň neonatologickej starostlivostiPôrodnicaHodnotenie
1.IGPN Koch165,4
1.IILNsP Liptovský Mikuláš170,4
1.IIINemocnica A. Leňa Humenné176,0
1.III+Univerzitná nemocnica Martin174,2

Projekt podporili

Ďakujeme hlavnému mediálnemu partnerovi, časopisu Mama a ja.

Za podporu projektu v tomto ročníku ďakujeme spoločnosti Medirex. 

O nás

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením. Venuje sa analýzam, vzdelávaniu a neziskovým projektom v zdravotníctve.

PORTÁL RODINKA.SK je internetový magazín, ktorý sa už 19 rokov venuje tehotenstvu, deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Návštevnosť presahuje 500 tisíc návštevníkov mesačne (Gemius).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia