Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Vyhľadávanie podľa tagu

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky články obsahujúce tag "Zdravotná politika".

Determinanty zdravia

Determinanty zdravia sú faktory pôsobiace na zdravie človeka, a to buď pozitívne alebo negatívne. Základné 4 skupiny tvoria:

  • genetické a konštitučné faktory, vek (10-15%)

  • socioekonomické prostredie (20-25%)

  • životný štýl a osobné správanie (50-60%)

  • zdravotná starostlivosť (10-15%)

Čo si o časopise Zdravotná politika myslia jeho čitatelia?

Od septembra 2009 do júna 2010 nám vydávanie časopisu Zdravotná politika umožnila láskavá podpora Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Fund (OSF). Na zhodnotenie úspešnosti projektu sme využili dotazníkový prieskum medzi čitateľmi.

Hodnotenie zdravotnej politiky 2009

Najprospešnejšie opatrenie zdravotnej politiky bolo referencovanie cien liekov

Rok 2009 bol aj v zdravotníctve výrazne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy. Tá výrazne okresala príjmy zdravotných poisťovní.

Desatoro pre poistenca

Emancipovaný poistenec v systéme verejného zdravotného poistenia

Spravodlivá súťaž

Desatoro pre zlepšenie trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V článku chceme zadefinovať východiská pre zlepšovanie parametrov prostredia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť ich spravodlivú a transparentnú súťaž. Sme presvedčení, že konkurenčné prostredie vytvára predpoklady pre zlepšovanie kvality a efektivity poskytovaných služieb a prispieva tak k dosiahnutiu základných cieľov zdravotnej politiky.

Prostredie pre konkurenciu

Desatoro pre zlepšenie trhu zdravotného poistenia na Slovensku

Súčasnú diskusiu o alternatívach štruktúry trhu považujeme za veľmi podnetnú. Štruktúra trhu je podľa nás zrkadlom inštitucionálneho a regulačného rámca. Uvádzame 10 zásadných parametrov prostredia, ktoré by podľa nás mohli viesť k lepšiemu konkurenčnému prostrediu. A z neho budú benefitovať predovšetkým spotrebitelia - poistenci.

Zhrnutie interaktívnej diskusie o slovenskom zdravotníctve (I)

Health Management Academy zorganizovala 26. júna 2009 pre novinárov interaktívnu diskusiu o slovenskom zdravotníctve. Diskusia bola rozdelená do troch blokov:

  • Financovanie zdravotného systému
  • Hodnotenie lekárov a nemocníc
  • Lieková politika

V tomto čísle prinášame zrhnutie prvého bloku, ktorý bol zameraný na financovanie zdravotného systému na Slovensku.

Epidemiológia

Epidemiológia sa zaoberá štúdiom faktorov ovplyvňujúcich zdravie a chorobnosť obyvateľstva. Predstavuje podklad k opodstatneniu zásahov v oblasti verejného zdravotníctva a preventívneho lekárstva. Epidemiológia je považovaná za základ metodológie výskumu vo verejnom zdravotníctve a umožňuje monitorovať efekt investícií v tejto oblasti. V medicíne založenej na dôkazoch pomáha identifikovať rizikové faktory ochorení a určovať optimálne prístupy ku klinickej liečbe.

Incidencia

Incidenciou označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie. Incidencia je podobne ako prevalencia ukazovateľom morbidity (chorobnosti).

IGES

IGES – Institut für Gesundheits– und Sozialforschung GmbH je nemecký súkromný inštitút zaoberajúci sa otázkami zdravotníctva.
TAG CLOUD
legislatíva makro financovanie lieky MPK Česko monitoring Zdravotná politika ministerstvo zdravotníctva zdravotné poistenie HPI zdravotné poisťovne VšZP lekári nemocnice tlačové správy ÚDZS v médiách WIKI odkazy regulácia
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.