Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Vyhľadávanie podľa tagu

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky články obsahujúce tag "Zdravotná politika".

Determinanty zdravia

Determinanty zdravia sú faktory pôsobiace na zdravie človeka, a to buď pozitívne alebo negatívne. Základné 4 skupiny tvoria:

  • genetické a konštitučné faktory, vek (10-15%)

  • socioekonomické prostredie (20-25%)

  • životný štýl a osobné správanie (50-60%)

  • zdravotná starostlivosť (10-15%)

Čo si o časopise Zdravotná politika myslia jeho čitatelia?

Od septembra 2009 do júna 2010 nám vydávanie časopisu Zdravotná politika umožnila láskavá podpora Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Fund (OSF). Na zhodnotenie úspešnosti projektu sme využili dotazníkový prieskum medzi čitateľmi.

Hodnotenie zdravotnej politiky 2009

Najprospešnejšie opatrenie zdravotnej politiky bolo referencovanie cien liekov

Rok 2009 bol aj v zdravotníctve výrazne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy. Tá výrazne okresala príjmy zdravotných poisťovní.

Desatoro pre poistenca

Emancipovaný poistenec v systéme verejného zdravotného poistenia

Spravodlivá súťaž

Desatoro pre zlepšenie trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V článku chceme zadefinovať východiská pre zlepšovanie parametrov prostredia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť ich spravodlivú a transparentnú súťaž. Sme presvedčení, že konkurenčné prostredie vytvára predpoklady pre zlepšovanie kvality a efektivity poskytovaných služieb a prispieva tak k dosiahnutiu základných cieľov zdravotnej politiky.

Prostredie pre konkurenciu

Desatoro pre zlepšenie trhu zdravotného poistenia na Slovensku

Súčasnú diskusiu o alternatívach štruktúry trhu považujeme za veľmi podnetnú. Štruktúra trhu je podľa nás zrkadlom inštitucionálneho a regulačného rámca. Uvádzame 10 zásadných parametrov prostredia, ktoré by podľa nás mohli viesť k lepšiemu konkurenčnému prostrediu. A z neho budú benefitovať predovšetkým spotrebitelia - poistenci.

Zhrnutie interaktívnej diskusie o slovenskom zdravotníctve (I)

Health Management Academy zorganizovala 26. júna 2009 pre novinárov interaktívnu diskusiu o slovenskom zdravotníctve. Diskusia bola rozdelená do troch blokov:

  • Financovanie zdravotného systému
  • Hodnotenie lekárov a nemocníc
  • Lieková politika

V tomto čísle prinášame zrhnutie prvého bloku, ktorý bol zameraný na financovanie zdravotného systému na Slovensku.

Epidemiológia

Epidemiológia sa zaoberá štúdiom faktorov ovplyvňujúcich zdravie a chorobnosť obyvateľstva. Predstavuje podklad k opodstatneniu zásahov v oblasti verejného zdravotníctva a preventívneho lekárstva. Epidemiológia je považovaná za základ metodológie výskumu vo verejnom zdravotníctve a umožňuje monitorovať efekt investícií v tejto oblasti. V medicíne založenej na dôkazoch pomáha identifikovať rizikové faktory ochorení a určovať optimálne prístupy ku klinickej liečbe.

Incidencia

Incidenciou označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie. Incidencia je podobne ako prevalencia ukazovateľom morbidity (chorobnosti).

IGES

IGES – Institut für Gesundheits– und Sozialforschung GmbH je nemecký súkromný inštitút zaoberajúci sa otázkami zdravotníctva.
TAG CLOUD
lieky Zdravotná politika lekári makro zdravotné poisťovne monitoring legislatíva ÚDZS v médiách regulácia nemocnice ministerstvo zdravotníctva financovanie zdravotné poistenie HPI Česko WIKI odkazy tlačové správy VšZP MPK
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.