Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Správy

Modernizácia slovenských nemocníc

Nová publikácie HPI sa okrem prognózy zdrojov na roky 2014-2016 zameriava na nemocnice a potrebu ich modernizácie. Autori vyčísľujú investičnú medzeru, hľadajú zdroje na jej krytie, prinášajú príklady modernizácie nemocníc zo zahraničia. Osobitná kapitola je venovaná platobným mechanizmom, ako aj ľudským zdrojom v zdravotníctve.

 
TAG CLOUD
MPK regulácia Česko ÚDZS WIKI odkazy tlačové správy Zdravotná politika financovanie ministerstvo zdravotníctva makro zdravotné poistenie legislatíva VšZP lieky lekári v médiách zdravotné poisťovne HPI nemocnice monitoring
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.

Predčasné voľby v Srbsku

V Srbsku sa 16. marca uskutočnili predčasné parlamentné voľby do národného parlamentu. Voľby vyhrala Srbská pokroková strana, ktorá s menšími partnermi získala 48,35  % hlasov a absolútnu väčšinu kresiel (158 z 250) v Národnom zhromaždení. Po týchto voľbách prvýkrát nastala situácia, že v srbskom parlamente budú iba politické strany podporujúce vstup Srbska do EÚ.

Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa nedarí predať akcie v kúpeľoch

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa chce zbaviť akcií, ktoré má v štrnástich slovenských kúpeľoch. Z tohto majetku podľa nej nemá žiadne príjmy, pretože kúpele dividendy nevyplácajú a zároveň sa dostáva do určitého konfliktu záujmov. Z pozície zdravotnej poisťovne totiž nakupuje v týchto liečebniach zdravotnú starostlivosť. Najväčšia zdravotná poisťovňa s predajom akcii začala ešte minulý rok. Zdravotná poisťovňa je menšinovým vlastníkom, jej podiel v kúpeľoch sa pohybuje od 2 do 34 percent, pričom nad 20 percent má akcie iba v piatich kúpeľoch. Hodnota akcií Všeobecnej zdravotnej poisťovne v štrnástich kúpeľoch bola ku koncu februáru približne 10 miliónov eur.

>> viac na pravda.sk >>

Spor o kredity pre lekárov medzi rezortom a komorou pokračuje

Spor Slovenskej lekárskej komory (SLK) a ministerstva zdravotníctva o sústavnom vzdelávaní lekárov pokračuje. Ministerstvo vyčíta komore nezákonnosť jej smernice, podľa ktorej lekárom od nového roku prizná kredity iba zo vzdelávacích podujatí zaregistrovaných cez SLK. Ako dnes vyhlásil prezident komory Marian Kollár, s tvrdením rezortu o nezákonnosti nemôžu súhlasiť, v systéme chcú vraj urobiť poriadok. Lekárom sa doteraz priznávali kredity aj z akcií zaevidovaných cez iné registre. Ako však poukazuje SLK, komora má povinnosť zo zákona sledovať i hodnotiť vzdelávacie podujatia a nielen spočítavať kredity. Chce preto uznávať kredity iba z tých, ktoré bude mať pod kontrolou.

>> viac na teraz.sk >>

Konanie voči Slovensku pre pomoc štátnym poisťovniam stále pokračuje

Európska komisia (EK) zatiaľ neukončila konanie voči Slovensku pre podozrenie z poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci v prípade Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vo výške 170 miliónov eur. Podľa Andreja Králika zo Zastúpenia EK na Slovensku vyšetrovanie tohto prípadu ešte stále prebieha. Komisia podľa jeho slov prijme rozhodnutie až po dokončení formálneho zisťovania, po zhromaždení a hĺbkovom posúdení všetkých dostupných informácií, vrátane pripomienok členských štátov a tretích strán. V prípadoch, keď EK zistí, že došlo k poskytnutiu neoprávnené štátnej pomoci, prijímateľ musí pomoc vrátiť.

>> viac na teraz.sk >>

Nemocnice dlhujú Sociálnej poisťovni vyše 95 miliónov eur

Zdravotnícke zariadenia dlhovali ku koncu marca na poistnom Sociálnej poisťovni vyše 95,6 milióna eur. Od začiatku roka sa tak ich pohľadávky zvýšili o 9,3 milióna eur.  Pohľadávky voči štátnym zdravotníckym zariadeniam dosiahli 62,8 milióna eur. Za mesiac tak vzrástli o takmer 2,1 milióna eur. Dlhy transformovaných zdravotníckych zariadení predstavovali viac ako 32,8 milióna eur. Za mesiac sa teda zvýšili o 643.000 eur. Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov bol zaznamenaný v 11 zariadeniach. Sociálna poisťovňa evidovala celkovo 22 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou. Z toho je šesť štátnych a 16 transformovaných zdravotníckych zariadení.

>> viac na teraz.sk >>

Slovenská komora sestier: Sestru nemožno nahradiť iným zdravotníkom

Sestry a pôrodné asistentky nemožno nahradiť lekárom ani zdravotníckym asistentom, majú jasne stanovené kompetencie, pre výkon ktorých boli a sú vzdelávané. Odkazuje Slovenskej lekárskej komore (SLK) prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová. SLK totižto navrhuje, aby sestru v ambulancii všeobecného lekára mohol nahradiť zdravotnícky asistent, prípadne ďalší lekár. Komora sestier netají, že takýto návrh je pre ňu prekvapujúci. Lazorová podotýka, že ak by neboli na ambulanciách sestry, lekár by denne neošetril 60 pacientov, pretože polovicu práce robia oni.

>> viac na pravda.sk >>

Na kúpeľnú starostlivosť dávajú poisťovne desiatky miliónov eur

Zdravotné poisťovne uhradili vlani kúpeľnú starostlivosť viac ľuďom ako rok predtým. Ako ukazujú štatistiky najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), medziročne zaznamenala takmer desaťpercentný nárast počtu poistencov liečených v kúpeľoch. Podľa VšZP šlo vlani na kúpeľnú liečbu 30,7 milióna eur. Predpokladá, že nárast pacientov v kúpeľoch súvisí s nárastom počtu operácií. Kúpele navštívilo aj viac poistencov Dôvery. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje odborný lekár, alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Nie každý návrh na preplatenie kúpeľnej starostlivosti však zdravotné poisťovne schvália.

>> viac na teraz.sk >>

Zakázané lieky mali smerovať najmä do západnej Európy

Lieky, ktorých vývoz Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v tomto roku pre hrozbu ich nedostatku na slovenskom trhu zakázal, mali smerovať najmä na západoeurópsky trh. Štatistiky ukazujú, že lieky mali smerovať najmä do Nemecka, ale aj Belgicka, Holandska, Dánska či Veľkej Británie. Niektoré vývozy boli ale naplánované aj do krajín ako Česko, Poľsko a Litva. Podľa ŠÚKL bola skladba krajín, kde sa lieky vyvážali, podobná aj vlani. ŠÚKL v tomto roku zakázal vývoz lieku pre ľudí so schizofréniou Xeplion, lieku pre parkinsonikov Azilect, ako aj antireumatík Cimzia a Enbrel, lieku pre epileptikov Lyrica, onkologického lieku Sutent a Salofalk určený pre pacientov s ochoreniami čriev.

>> viac na hnoline.sk >>

Komora chce rozhodovať o zmluve pre špecialistu

Lekárska komora opäť rozvírila hladinu zdravotníctva. Zdravotným poisťovniam chce diktovať, s ktorými špecialistami majú uzatvoriť zmluvy. Súčasné zazmluvňovanie totiž považuje za netransparentné. Slovenská lekárska komora navrhuje, aby zdravotná poisťovňa vytvorila miesto a lekára by už dosadila komora na základe vlastného zoznamu. Takto by sa ambulancie podľa nej obsadzovali transparentne. Ministerstvo zdravotníctva o zmene, akú navrhuje komora, ani neuvažuje. Zdravotné poisťovne tvrdia, že zodpovedajú za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, a preto je ich právom vybrať si lekára, s ktorými uzavrú zmluvu.

>> viac na pravda.sk >>

Falck už ovládol vyše tretiny záchraniek

Ministerstvo zdravotníctva rozdalo všetky licencie na záchranky. V súťaži uspela najmä dánska firma Falck Záchranná, ktorá pôsobí najviac na východnom a strednom Slovensku. Po piatkovom prerozdelení jej pribudlo desať záchranných staníc. Spolu ich tak má už 107, teda viac ako tretinu z necelých tristo záchraniek na Slovensku. Je tak najsilnejšou zo všetkých firiem, čo u nás záchranky prevádzkujú. Je aj najväčšou záchranárskou spoločnosťou na svete. Falck uspel aj pred štyrmi rokmi, keď sa licencie rozdeľovali. Vtedy získal 91 záchranných staníc, no len na štyri roky.

>> viac na sme.sk >>