sobota, 16. január 2010, 13:00

Od reformy zdravotníctva v roku 2004 ubehlo práve 5 prestupových sezón. Obhliadnime sa späť, ako boli jednotlivé zdravotné poisťovne v získavaní poistencov úspešné. Údaje dokumentujú príchody a odchody poistencov výlučne v rámci kampaní a neberú do úvahy zmeny poistného kmeňa z titulu narodenia, úmrtia, spájania poisťovní a ani prevody poistných kmeňov. Jedná sa tak o zmeny odzrkadľujúce dobrovoľné správanie poistencov vzhľadom k výberu zdravotnej poisťovne.

piatok, 04. máj 2007, 11:00

Cieľom tohto článku je porovnať platobnú schopnosť jednotlivých zdravotných poisťovní na Slovensku. Vykazovanie platobnej schopnosti u zdravotných poisťovní je dôležitým nástrojom sledovania ich finančného zdravia.

štvrtok, 30. november 2006, 17:04

Protimonopolný úrad SR zastavil konanie vo veci zlúčenia zdravotných poisťovní Sideria a Dôvera. Zlúčeniu poisťovní tak už nič nestojí v ceste, uvádza agentúra SITA s odvolaním sa na hovorcu oboch poisťovní Radoslava Bielku. Zlúčenie poisťovní podliehalo súhlasu ich valných zhromaždení, ako aj súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý schválil spojenie poisťovní začiatkom novembra. Poisťovne Sideria a Dôvera plánujú zlúčenie od januára budúceho roka.

štvrtok, 09. november 2006, 11:28

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal predchádzajúci súhlas na zlúčenie zdravotnej poisťovne Sideria, a. s. so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Poisťovne Sideria a Dôvera plánujú zlúčenie od januára budúceho roka.

utorok, 18. júl 2006, 11:34

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal správne konania voči zdravotným poisťovniam Apollo a Sideria. Dôvodom je nesplnenie (resp. omeškanie) oznamovacej povinnosti v zákonom stanovenej lehote za 1. polrok 2006.

piatok, 30. jún 2006, 0:00

Od začiatku budúceho roka sa zlúčia zdravotné poisťovne Dôvera a Sidaria do jednej, ktorá bude niesť meno Dôvera. Jej podiel na trhu bude približne 15 %, pričom podľa riaditeľa oboch poisťovní Patrika Mozolu je cieľom dosiahnuť až 30-percentný podiel na trhu verejného zdravotného poistenia.

štvrtok, 30. marec 2006, 16:44

Asociácia nemocníc Slovenska sa dohodla so zdravotnými poisťovňami Sideria a Dôvera na obsahu zmlúv pre lôžkové zdravotnícke zariadenia. Priebeh rokovaní ako aj dohodnutý výstup označil prezident asociácie Marián Petko ako najkorektnejší v porovnaní s ostatnými zdravotnými poisťovňami.

piatok, 24. marec 2006, 14:47

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodol o uložení sankcií zdravotnej poisťovni Sideria, ktoré pozostávajú z opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty vo výške 250 000 Sk. Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Poisťovňa sa môže v lehote 15 dní odo dňa doručenia proti nemu odvolať.

štvrtok, 23. marec 2006, 22:21

Rokovania o zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti prebehli v zdravotných poisťovniach Dôvera a Sideria bez problémov. Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor odporúča svojím členom podpísať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tento rok.

nedeľa, 26. február 2006, 19:32

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od decembra 2005 na základe podnetov vykonával dohľad v zdravotnej poisťovni Sideria. Vzhľadom na zistené nedostatky predovšetkým v súvislosti s prijímaním a potvrdzovaním prihlášok na verejné zdravotné poistenie, úrad začal správne konanie vo veci uloženia sankcií.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia