Workshop ADL za účasti ministra Zajaca

štvrtok, 07. júl 2005, 20:52

V Bratislave sa vo štvrtok 7. júla 2005 uskutočnil ďalší z workshopov Asociácie distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) za účasti zástupcov ministerstva zdravotníctva vrátane samotného ministra Rudolfa Zajaca. Témou bola najmä nedávno schválená novela zákona o liekoch.

O zmenách v zákone informoval Jozef Slaný z ministerstva zdravotníctva. Patrí medzi ne úprava ustanovenia o generickej substitúcii a oslobodenie veľkodistribútorov od povinnosti dodať lieky lekárnikom do 24 hodín v prípade, že nedodržujú termíny splatnosti faktúr.

O rastúcich nákladoch na lieky referoval Ján Mazág z ministerstva ako aj Vladimír Devečka z ADL. Podľa neho je súčasný rast nákladov na lieky úplne normálna reakcia po dvoch rokoch poklesu, počas ktorých napr. vzrástla DPH na lieky z pôvodných 10 % na súčasných 19 %. Situácia v liekovej politike je podľa názoru priemyslu stabilizovaná.

V sérii otázok a odpovedí minister Zajac reagoval na otázky členov ADL. Okrem iného kritizoval ustanovenie o prevode registrácie lieku, ktoré sa dostalo do novely zákona o lieku. Ustanovenie je v zákone podľa Zajacových slov len dočasne, on sám je osobne proti nemu. Minister sa ďalej kriticky sa vyjadril o príliš častej kategorizácii liekov. Ako druhý extrém ponúkol prítomným účastníkom jeden kategorizačný termín ročne. Mimoriadne hromadné dovozy neregistrovaných liekov sa skončili, povedal Zajac. Výrobcovia týmto spôsobom podľa ministra podliezali nastavenú latku a bolo pre nich výhodnejšie prerušiť konanie o registrácii. Neregistrované lieky bude možné dovážať so súhlasom ministerstva len pre konkrétnych poistencov, nie hromadne. Súhlas ministerstva navyše nenahrádza súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou takéhoto lieku. Na záver vystúpenia minister kritizoval indukovanú preskripciu s tým, že tejto problematike sa bude v najbližšom období venovať zvýšená pozornosť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia