Sankcia pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu

streda, 19. október 2005, 10:46

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri výkone dohľadu zistil nedostatky v činnosti Spoločnej zdravotnej poisťovne a 30. septembra 2005 rozhodol o uložení sankcie tejto poisťovni.

Spoločná zdravotná poisťovňa je povinná vypracovať ozdravný plán, na základe ktorého bude zabezpečená schopnosť uhrádzať svoje záväzky v zákonných lehotách a predložiť ho na schválenie Úradu pred dohľad do 31. 10. 2005. Súčasne bola zdravotnej poisťovni uložená peňažná pokuta pri dolnej hranici zákonom stanoveného rozpätia.

Úrad pre dohľad vedomý si svojej zodpovednosti robí všetky kroky, aby poisťovňa bola schopná plniť povinnosti stanovené zákonom – predovšetkým voči poskytovateľom, aby neboli poškodené práva a zákonom chránené záujmy ostatných subjektov, uvádza na záver tlačovej správy hovorkyňa Úradu pre dohľad Radoslava Miklášová.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia