Spoločná zdravotná poisťovňa si plní povinnosti

utorok, 07. február 2006, 14:09

V súvislosti s povinnosťou Spoločnej zdravotnej poisťovne a. s. zabezpečiť v súlade so schváleným ozdravným plánom do 31. januára 2006 zvýšenie svojho základného imania o celkovú sumu najmenej 450 mil. Sk, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatuje vo svojej tlačovej správe splnenie tejto povinnosti.

V súlade s ozdravným plánom má SZP tiež povinnosť zabezpečiť do 30. apríla 2006 likvidáciu záväzkov po lehote splatnosti voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a udržanie miery platobnej schopnosti najmenej na minimálnej úrovni predpísanej zákonom o dohľade. Úrad pre dohľad nepretržite sleduje plnenie ozdravného plánu, pričom doteraz nezaznamenal komplikácie.

Úrad pri výkone dohľadu zistil nedostatky v činnosti SZP a 30. septembra 2005 rozhodol o uložení sankcie tejto poisťovni- pokuty 100 000 Sk a opatrenia – povinnosti vypracovať ozdravný plán, ktorý bol schválený úradom 12. decembra 2005.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia