Úrad pre dohľad v konaní voči Siderii

nedeľa, 26. február 2006, 19:32

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal v decembri 2005 na základe podnetov vykonávať dohľad v Siderii, zdravotnej poisťovni, a. s. Vzhľadom na zistené nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, úrad 21. februára 2006 začal správne konanie vo veci uloženia sankcií.

Dôvodom začatia konania je porušenie povinností zdravotnej poisťovne, ktoré ustanovuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Ide predovšetkým o nedostatky súvisiace s prijímaním a potvrdzovaním prihlášok na verejné zdravotné poistenie.

Sideria má právo sa v lehote 15 dní vyjadriť k skutočnostiam, ktoré úrad zistil v rámci výkonu dohľadu. Úrad posúdi vyjadrenia zdravotnej poisťovne a bude pokračovať v správnom konaní v súlade so zákonom.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia