Pokuta pre Sideriu

piatok, 24. marec 2006, 14:47

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) rozhodol o uložení sankcií zdravotnej poisťovni Sideria, ktoré pozostávajú z opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty vo výške 250 000 Sk. Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Poisťovňa sa môže v lehote 15 dní odo dňa doručenia proti nemu odvolať.

Dohľad v Siderii začal úrad na základe podnetov v decembri 2005. Vzhľadom na zistené nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne začal 21. februára 2006 správne konanie vo veci uloženie sankcií. Dôvodom bolo porušenie povinností zdravotnej poisťovne, ktoré ustanovuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Ide predovšetkým o nedostatky súvisiace s prijímaním a potvrdzovaním prihlášok na verejné zdravotné poistenie.

V tejto súvislosti úrad listom upozornil všetky zdravotné poisťovne, aby predchádzali podobným pochybeniam pri prijímaní prihlášok. Zdravotné poisťovne alebo ich zástupcovia sú povinné overiť si totožnosť osoby, ktorá prihlášku podáva a príp. aj vyžadovať príslušné splnomocnenie, ak je prihláška podávaná v zastúpení.

„V súčasnosti má na pôsobenie na našom trhu vydané povolenie 7 zdravotných poisťovní. Keďže v tomto roku sa dá očakávať výraznejšie zintenzívnenie konkurenčného boja, úrad ako orgán dohľadu nad zdravotným poistením bude využívať všetky svoje kompetencie na to, aby táto súťaž o poistenca-klienta bola korektná, transparentná a najmä v súlade so zákonom,“ uvádza sa v tlačovej správe úradu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia