Úrad pre dohľad: 4 trestné oznámenia

štvrtok, 13. apríl 2006, 11:18

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaslal Generálnej prokuratúre SR štyri návrhy na trestné stíhanie v súvislosti s porušením zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Vo všetkých prípadoch úrad konal na základe podnetu príbuzných. Tri z nich sa skončili úmrtím pacienta.

  1. Úrad zistil porušenie § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti (správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti) lekárskou službou prvej pomoci (LSPP). Lekárka LSPP pri vyšetrení pacientky neindikovala jej prevoz do nemocnice, hoci vzhľadom na klinický stav pacientky tak mala urobiť. Záver dohľadu úradu potvrdilo aj stanovisko znalca a odbornej komisie predsedu úradu.

  2. Úrad konštatoval porušenie § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti aj v prípade postupu pracovníkov nemocnice s poliklinikou, ktorí po prijatí pacientky nevykonali plánované diagnostické vyšetrenia. Porušenie zákona úrad zistil dohľadom na mieste a potvrdilo ho aj odborné stanovisko konzultanta.

  3. Úrad zistil porušenie § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti pracovníkmi nemocnice s poliklinikou. Pri ošetrovaní hospitalizovaného pacienta sa dvaja službukonajúci špecialisti po telefonickom oznámení ošetrujúcim lekárom pacienta nedostavili osobne na požadované konziliárne vyšetrenie ku lôžku pacienta, ale konzultáciu riešili len telefonicky.

  4. Úrad konštatoval porušenie § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti lekárkou špecializovanej ambulancie, ktorá aj napriek opakovaným a neustupujúcim problémom pacienta nediagnostikovala malígne ochorenie v skoršom štádiu a ani nepožiadala vyššie odborné zdravotnícke pracovisko o konzultáciu, čím zanedbala zdravotnú starostlivosť v začiatočnom štádiu ochorenia, kedy existuje najväčšia šanca na úspešnú liečbu.

Poznámka: Z dôvodu ochrany osobných údajov nie je možné konkretizovať mená, zdravotnícke zariadenia ani diagnózy.

Od začiatku roka úrad podal už 11 trestných oznámení pre podozrenie z porušenia zákona o zdravotnej starostlivosti. Okrem oznámení Generálnej prokuratúre úrad rozhodne podľa zákona aj o uložení sankcií.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia