Konečne ukážka reálnej konvergencie

streda, 24. máj 2006, 16:00

OECD zverejnila svoje výsledky o parite kúpnej sily a o vzájomných pomeroch výkonnosti svojich členských krajín. Každý rok je tento moment akousi „hodinou pravdy“  – až zverejnenie takýchto údajov umožňuje posúdiť pozíciu jednotlivých krajín v rebríčku podľa výkonnosti. Výkonnosť je meraná ako HDP na obyvateľa prepočítaný podľa parity kúpnej sily (parita kúpnej sily PPP je výmenný kurz, ktorý by vznikol porovnaním cien rovnakého koša tovarov v rôznych krajinách).

V súlade s našimi očakávaniami urobila v roku 2005 slovenská ekonomika významnejší krok v dobiehaní priemernej výkonnosti štátov OECD (t.j. v reálnej konvergencii) ako v minulých rokoch. Kým v období rokov 2002-2004 sa dosiahol iba posun z úrovne 50 % priemeru OECD na 51 %, tak v samotnom roku 2005 sa dosiahol posun z 51 na 53 % priemeru krajín OECD. Je to síce malý krok smerom k dobiehaniu špičky, ale aspoň dokazuje, že pri správnej konštelácii ekonomických parametrov to ide.

Takže: prečo doteraz nie a teraz odrazu áno? Hoci slovenská ekonomika dosahovala aj doteraz vysoké tempá ekonomického rastu, výmenný kurz podľa parity sa posúval v neprospech SR. V Grafe 1 si treba všimnúť, že s výnimkou roka 2002 sa každým rokom paritný kurz posunul v neprospech SR.

Graf 1: Vývoj paritného kurzu (pravá os) a porovnanie dynamiky rastu nominálneho HDP pri vyjadrení v Sk a v USD podľa PPP (ľavá os)

Poznámka: relatívne priaznivý vývoj parity v roku 2002 bol vyvolaný veľmi nízkym rastom cenovej hladiny v SR, podobne ako v roku 2005.

Zdroj: Vlastné prepočty podľa údajov Štatistického úradu SR a OECD

Takže pri násobení úrovne HDP paritným kurzom sa vždy opakoval rovnaký scenár: prírastky HDP boli čiastočne znehodnotené pohybom paritného kurzu. V Grafe 1 vidno, že nominálny rast HDP vyjadrený po prepočte paritným kurzom bol väčšinou významne nižší ako keď bol vyjadrený v Sk. Paritný kurz sa pohyboval v náš neprospech z dôvodu, že rast cenovej hladiny v SR bol vždy podstatne vyšší ako rast cenovej hladiny v USA. Hoci podľa oficiálneho výmenného kurzu sa mohla koruna posilňovať, podľa paritného kurzu naďalej oslabovala. Rok 2005 však priniesol vynikajúcu konšteláciu: rekordne silný rast HDP pri rekordne nízkom raste cenovej hladiny. Paritný kurz sa v podstate medziročne nepohol a celý skvelý 6,1%-ný rast HDP sa preniesol aj do vyjadrenia HDP na obyvateľa v paritnom kurze.

Popis aktuálnej úrovne výkonnosti znie nasledovne: HDP na obyvateľa v USD podľa paritného kurzu dosahuje hodnotu približne 15 340, čo je o 1 325 vyššia hodnota ako v roku 2004 (samozrejme ide o doteraz najväčší medziročný prírastok, ako to vyplýva aj z Grafu 2). Stále platí, že z tridsiatky štátov OECD len tri majú nižšiu výkonnosť ako SR (sú to Poľsko, Turecko a Mexiko). Zostáva ešte s miernou dávkou irónie pripomenúť, že stačí podobné ekonomické parametre, aké boli v roku 2005, zopakovať ešte aspoň 24-krát a strategické ciele Slovenska budú splnené.

Graf 2: Úroveň HDP na obyvateľa v SR pri vyjadrení v Sk a v USD podľa PPP

Zdroj: Vlastné prepočty podľa údajov Štatistického úradu SR a OECD

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia