Nové kódy poskytovateľov od 1. januára 2007

sobota, 25. november 2006, 15:12

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje, že nové kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti začnú platiť od 1. januára budúceho roku. Úrad od 1. decembra 2005 zabezpečuje proces výmeny kódov všetkým lekárom a poskytovateľom.

Úrad po svojom vzniku a uplatnení kompetencií v tejto oblasti identifikoval viaceré riziká prevzatého systému kódov. Ich evidencia bola neúplná, nejednotná a predovšetkým končil rad možných čísel. Doterajší systém sa ukázal po 10 rokoch a po reformných zmenách v zdravotníctve ako nevyhovujúci. V snahe zabezpečiť kompatibilitu informačných systémov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, ako aj rýchle a spoľahlivé získanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, úrad realizoval zmenu systému kódov.

Pre plynulý prechod zo systému doteraz používaných tzv. starých kódov na nové je nevyhnutná súčinnosť úradu, zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb nadväzujúcich na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Úrad upozorňuje

1. všetkých lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť,

2. lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok,

3. zdravotné poisťovne

  • aby si vo svojom informačnom systéme zabezpečili transformáciu softvérového vybavenia i s dátovými rozhraniami na nové číselné kódy,
  • aby požiadali príslušnú pobočku úradu o vydanie kódov,
  • aby zabezpečili vyhotovenie a používanie nových pečiatok kódov poskytovateľov a lekárov,

Úrad vyzýva lekárov,

  • aby pri vystavovaní lekárskeho poukazu na zdravotnícke pomôcky v príslušnej rubrike od 1. 12. 2006 do 31. 12. 2006 uvádzali starý aj nový číselný kód lekára,
  • aby pri vystavovaní lekárskeho predpisu na lieky v príslušnej rubrike od 25.12.2006 do 31.12.2006 uvádzali starý aj nový číselný kód lekára.

Úrad žiada všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast,

  • aby pri predpisovaní liekov s preskripčným obmedzením uvádzali na zadnej strane lekárskeho predpisu od 25. 12. 2006 starý a nový číselný kód odporúčajúceho odborného lekára a od 1. 1. 2007 uvádzali na zadnej strane lekárskeho predpisu iba nový číselný kód odporúčajúceho odborného lekára,
  • aby si za tým účelom, v prípade predpisu lieku s preskripčným obmedzením, zistili u odporúčajúceho odborného lekára jeho nový číselný kód lekára alebo zistili nový číselný kód odporúčajúceho odborného lekára na webovej stránke úradu.

Podmienkovou fungovania systému a zabezpečenia platieb z verejného zdravotného poistenia je dodržanie všetkých uvedených opatrení. Pri nábehu nového systému nie je možné uplatniť prechodné obdobie a fungovanie je viazané na začiatok nového roku 2007. Poskytovatelia budú výkony za december účtovať v systéme starých kódov v mesiaci január 2007. Januárová dávka voči zdravotným poisťovniam bude už v systéme nových kódov lekárov a poskytovateľov.

Metodické usmernenia k tejto téme nájdete v novembrovom vestníku (č. 7/2006) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podrobnejšie informácie získate na pobočkách úradu alebo na jeho webovej stránke www.udzs.sk.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia