Pokuta pre Union: 3 milióny Sk

pondelok, 11. december 2006, 16:28

V novom prvostupňovom rozhodnutí Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dostala zdravotná poisťovňa Union, a.s. pokutu vo výške 3 milióny Sk. Podľa úradu poisťovňa sľubovala výhody, ktoré nevedela zaručiť a neodôvodnene nepredložila doklady súvisiace s plnením podmienok v činnosti zdravotnej poisťovne.

O trojmiliónovej pokute rozhodol úrad po prvý raz v júli 2006. Proti tomuto rozhodnutiu sa zdravotná poisťovňa Union odvolala. Jej rozklad bol úspešný, úrad zrušil prvostupňové rozhodnutie a vrátil prípad na nové konanie.

Nové prvostupňové rozhodnutie zo 6. decembra 2006 stanovilo pokutu pre zdravotnú poisťovňu Union za nasledovné pochybenia:

  1. marenie výkonu dohľadu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. b)  zákona č. 581/2004 Z. z. v súvislosti s § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004. Z. z.  pokutu vo výške 1 000 000 Sk, pretože nepredložila úradu doklady v požadovanom rozsahu,
  2. porušenie § 6 ods. 16 zákona č. 581/2004 Z. z., pretože Union zdravotná poisťovňa pri propagácii svojej činnosti poskytovala nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovala dôležité skutočnosti a ponúkala výhody, ktorých poskytnutie nevie zaručiť, pokutu vo výške 2 000 000 Sk.

Neodôvodnené nepredloženie dokladov súvisiacich s plnením podmienok v činnosti zdravotnej poisťovne považuje úrad za marenie jednej zo základných funkcií úradu. Poskytovanie neúplných informácií a dokladov môže mať negatívny dopad na hospodárenie s verejnými prostriedkami zdravotného poistenia, ktoré úrad nemusí včas zistiť, čím môže vzniknúť nevyčísliteľná škoda vo finančnom vyjadrení, ale aj morálna škoda tým, že poskytovaním klamlivých a zavádzajúcich informácií, sľubovaním výhod, ktoré Union zdravotná poisťovňa nevedela poskytnúť, sa nenaplnia očakávania poistencov, čo v konečnom dôsledku  u poistencov vyvolá nedôveru v systém verejného  zdravotného  poistenia.

Pokutu je zdravotná poisťovňa zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na úrad rozklad do 15 dní od jeho doručenia.

Union sa podľa slov svojej hovorkyne Drahomíry Juríkovej odvolá voči pokute. „Nové prvostupňové rozhodnutie dostala poisťovňa 8. decembra. Sme prekvapení, že rozhodnutie znovu obsahuje nesprávne závery, na ktoré Union ZP upozornila už v rámci prvého odvolacieho konania,“ uviedla pre agentúru SITA D. Juríková.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia