Preukaz poistenca nevrátilo stotisíc poistencov

piatok, 27. apríl 2007, 20:30

Vyše 99 500 poistencov si v prvom štvrťroku nesplnilo povinnosť vrátiť preukaz poisťovni pri zániku zdravotného poistenia alebo pri zmene zdravotnej poisťovne. Ďalších 38 100 poistencov sa týkajú prípady, kedy ich zákonný zástupca alebo opatrovník nevrátil preukaz, informuje tlačová agentúra SITA.

Ako na uviedol predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Richard Demovič, v týchto číslach sú započítané aj podvodné prepoistenia, keď poistenci zmenili svoju zdravotnú poisťovňu bez toho, aby o tom vedeli. Ako Demovič zdôraznil, týchto poistencov ÚDZS nebude pokutovať.

V prvom kvartáli tohto roku si povinnosť vypočítať a platiť preddavky na zdravotné poistenie nesplnilo 284 tis. platiteľov a ďalších 53 tis. platiteľov nevykázalo poistné zdravotnej poisťovni. Takmer 40 600 platiteľov neoznámilo poisťovniam zmenu platiteľa v prípade svojich zamestnancov, čiže napríklad neprihlasovali a neodhlasovali zamestnancov.

Počas prvých troch mesiacoch ÚDZS viedol takmer 2 500 konaní vo veci pohľadávok na poistnom, pričom vydal viac ako 1 600 platobných výmerov. Celková výška uplatnených pohľadávok zdravotnými poisťovňami bola 83,6 mil. Sk, z toho dlžné poistné predstavovalo takmer 50 mil. Sk. Voči poistencom a platiteľom poistného ÚDZS viedol v prvom štvrťroku takmer 1 800 konaní vo veci uloženia pokuty a vydal takmer 1 660 právoplatných rozhodnutí. Výška uložených pokút predstavuje takmer 3 mil. Sk. ÚDZS do marca vykonal deväť dohľadov v zdravotných poisťovniach, pričom ukončil tri dohľady a v dvoch prípadoch uložil sankcie.

V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti dostal ÚDZS v prvom štvrťroku 377 podaní, z čoho sedem bolo sťažností, ktoré odstúpil na priame vybavenie inej inštitúcii. Z celkového počtu ukončil do konca marca 216 podaní. Takmer polovica podnetov pacientov smerovala na postup pri liečbe a necelá tretina sa týkala úmrtia pacientov, pričom podiel týchto podnetov medziročne stúpol o 9 %. Počet týchto sťažností sa medziročne zvýšil, no podľa Demoviča to neznamená, že by sa zdravotná starostlivosť na Slovensku zhoršila. Podľa predsedu ÚDZS skôr ide o to, že pacienti sa aktívnejšie zaujímajú o úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvyšuje sa aj dôvera k ÚDZS.

Pri porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stúpol podiel neopodstatnených podnetov a klesol podiel opodstatnených. V prvých troch mesiacoch tohto roka ÚDZS ako opodstatnených uznal 19 % podnetov, kým v roku 2006 to bolo 23 %. Ako však Demovič upozornil, zo 109 podnetov súvisiacich s úmrtím pacienta bolo opodstatnených až 40 %. ÚDZS podal do konca marca tri trestné oznámenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, kým v rovnakom období vlaňajška to bolo osem trestných oznámení.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia