Zisk alebo kladný hospodársky výsledok?

piatok, 04. máj 2007, 12:00

V prebehajúcej diskusii medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami a ministerstvom zdravotníctva o použití zisku vo verejnom zdravotnom poistení sa čoraz častejšie namiesto pojmu zisk používa spojenie „kladný hospodársky výsledok“. Aktéri diskusie niekedy vidia medzi ziskom a kladným výsledkom hospodárenia určitý rozdiel.

Hoci nie je presne zrejmé aký, podľa ekonomickej terminológie, ktorá tieto pojmy zaviedla, žiaden rozdiel neexistuje. Spomenuté termíny sú odvodené od výnosov a nákladov prípadne príjmov a výdavkov. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi resp. príjmami a výdavkami je definovaný ako hospodársky výsledok. Ak je hospodársky výsledok kladný, potom sa dosiahnutý rozdiel nazýva zisk. Identický výklad oboch pojmov vyplýva aj z právnej normy, kde je pojem zisku legislatívne ukotvený – zo zákona o účtovníctve (ktorý sa vzťahuje aj na zdravotné poisťovne). Pod výsledkom hospodárenia sa rozumie ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období. Výsledkom hospodárenia môže byť podľa zákona len zisk alebo strata. Hoci ideologicky sa môže spojenie kladný hospodársky výsledok zdať prijateľnejšie ako slovo zisk, z čisto technického hľadiska ide o identické označenie tej istej veci.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia