Michal Gajdzica

pondelok, 07. júl 2008, 8:00

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (MZ ČR) dokončilo finálne paragrafové znenia nových zdravotníckych zákonov. Do riadneho pripomienkového konania však predloží iba zákony z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákony z oblasti verejného zdravotného poistenia budú najprv predstavené odbornej verejnosti resp. ku konzultáciám vo vládnej koalícii.

piatok, 09. máj 2008, 10:00

Česká vláda schválila na svojom zasadnutí 9. apríla 2008 všetkých 7 vecných zámerov zákonov, ktoré sú východiskom reformy českého zdravotníctva. Minister zdravotníctva Tomáš Julínek tak dostal od vlády zelenú na to, aby jeho rezort začal pracovať na paragrafovom znení zákonov. Z diskusií, ktoré sa v Českej republike vedú o reforme zdravotníctva však vyplýva, že to minister zdravotníctva nebude mať s presadzovaním zmien vôbec ľahké.

streda, 19. marec 2008, 14:00

České ministerstvo zdravotníctva už viac ako rok intenzívne pracuje na reforme, ktorá má zlepšiť fungovanie českého zdravotného systému. Pripravované zmeny sa týkajú predovšetkým oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti a oblasti verejného zdravotného poistenia. Minister zdravotníctva Tomáš Julínek by mal ešte v tomto roku predložiť vláde 7 reformných zákonov, ktoré budú obsahovať nosnú časť vecného riešenia zmien. Finálnu podobu budúcej legislatívy zdravotníctva predurčí rokovanie vlády 2. apríla 2008, ktorá prerokuje vecné návrhy zákonov.

streda, 05. marec 2008, 17:00

Všeobecná zdravotná poisťovňa začala meniť v tomto roku svoj prístup k zazmluvňovaniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V porovnaní s minulým obdobím spravila posun smerom k racionalizácii a k zefektívneniu nákupu zdravotnej starostlivosti.

pondelok, 07. január 2008, 14:00

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) predložilo v závere roka návrhy na zrušenie ďalších dvoch úloh, ktoré vláda uložila ministrovi zdravotníctva v januári a máji tohto roku. Predmetom úloh bolo vypracovanie správy o poskytovaní finančne náročnej liečby (FNL) a vytvorenie jednotnej osnovy výkazníctva a účtovníctva záväznú pre všetky zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia.

pondelok, 10. december 2007, 17:00

Slovenský parlament schválil na svojej novembrovej schôdzi spornú novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Najvýznamnejšou a zároveň najrozporuplnejšou z nich je, že od roku 2008 budú môcť zdravotné poisťovne použiť kladný hospodársky výsledok z verejného zdravotného poistenia výlučne len na úhradu zdravotnej starostlivosti, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

pondelok, 10. december 2007, 12:00 a

Hoci zákon o zdravotných poisťovniach poskytuje dobrý základ pre uzatváranie zmlúv medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v praxi naráža na viacero veľkých prekážok. Chýba úprava personálneho a materiálno-technického vybavenia pre laboratóriá a pre nemocnice. Kritériá pre hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti sú stanovené formálne a doteraz neplnili účel, na ktorý boli stanovené. Ďalšou problematickou oblasťou je stanovenie štandardného pásma pre hodnoty indikátorov.

štvrtok, 25. október 2007, 17:00

Zdravotné poisťovne dosiahli v prvom polroku 2007 kumulatívny zisk 948 mil. Sk. Až 92,3 % kladného hospodárskeho výsledku vytvorili štátne zdravotné poisťovne, z toho Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) dosiahla zisk na úrovni 853 mil. Sk.

štvrtok, 25. október 2007, 15:00

Kritérium minimálnej miery platobnej schopnosti plnilo v prvom polroku 2007 všetkých šesť zdravotných poisťovní. Miera platobnej schopnosti sa však nevyvíjala u všetkých zdravotných poisťovní rovnako.

štvrtok, 25. október 2007, 14:00

Suma záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni predstavovala ku koncu augusta 2007 1,25 mld. Sk (istina 1,19 mld. Sk a predpísané penále 55 mil. Sk). Od 1.1.2006 do 31.8.2007 stúpol dlh štátnych zdravotníckych zariadení z 450 mil. Sk na 814 mil. Sk (65,4 % z celkového záväzku).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia